Het kost een leek veel tijd om alle benodigde douanepapieren voor een internationaal transport binnen te halen. Zeker als een transport naar een land als Turkije gaat, want daar gelden bij de grenspost nog strengere eisen dan binnen de Europese Unie. Waar in de EU vaak alleen een Certificaat van Oorsprong of EUR certificaten vereist zijn, moet je aan de Turkse grens ook een ATR certificaat kunnen laten zien. Gelukkig is onze afdeling customs er in gespecialiseerd om deze voor u te verkrijgen.

Weet u op welke plek u welk documenten kunt verkrijgen? Nee, dat dachten wij al. Toch is het van groot belang dat de papierwinkel op orde is voordat u een internationaal transport laat vertrekken. Veel landen hebben immers regels gemaakt om bepaalde goederen buiten de landsgrenzen te houden, of alleen vanuit specifieke landen toe te staan. In Turkije werken ze bijvoorbeeld met het ATR certifiaat, dat ervoor moet zorgen dat de Turkse economie beschermd wordt, er geen goederen worden geïmporteerd uit landen waar Turkije een slechte relatie mee heeft en de herkomst van handelswaar kan worden aangetoond.

Niet bij ieder transport is een ATR certificaat nodig

Bij veel transporten worden echter niet zulke hoge eisen gesteld dat er papieren benodigd zijn die alleen voor een specifiek land gelden, zoals in het geval van het ATR certificaat. Binnen Europa is vaak een Certificaat van Oorsprong nodig. Daarmee wordt aangetoond waar goederen vandaan komen. Bovendien zorgt er Certificaat van Oorsprong ervoor dat er minder lang gewacht hoeft te worden aan een grenspost en dat er minder invoerkosten hoeven te worden betaald.

Hetzelfde geldt voor EUR certificaten. Deze gelden echter alleen voor bepaalde soorten goederen. Het is dus niet zo dat ieder transport binnen Europa EUR certificaten vereist. Gelukkig weten onze medewerkers op de customs afdeling alles van de vereiste documenten, zodat u altijd snel op weg kunt met de juiste papieren aan boord. Heeft u dus douanepapieren nodig? Neem dan snel contact met ons op.