Het is een zorgwekkende zaak: kinderen die door hun klasgenoten niet worden uitgenodigd voor hun kinderfeestjes. In de meeste gevallen worden vriendjes en vriendinnetjes wel uitgenodigd, maar een enkele keer zijn er buitenbeetjes. Voor de ouders is dit natuurlijk erg vervelend. Niet alleen omdat ze op deze manier signaleren dat hun kind geen vriendjes kan maken, maar ook omdat ze daardoor een kinderopvang moeten inschakelen.

Kinderfeestjes worden namelijk over het algemeen na schooltijd gevierd. Als een kind niet uit is genodigd, en beide ouders gewoon tot half 6 moeten werken, kan de kinderopvang uitkomst bieden. Helaas is kinderopvang niet de meest ideale situatie, maar men moet toch wat. Het is zeer begrijpelijk dat ouders zich zorgen gaan maken op het moment dat hun kind niet welkom is. Iedere ouder heeft het beste met zijn kind voort. Het maken en houden van vriendjes is dan ook verschrikkelijk belangrijk. Tijdens kinderfeestjes wordt de onderlinge band tussen klasgenoten enorm versterkt. Dat komt doordat de kinderen in een situatie verkeren die afwijkend is van het klaslokaal. Bij de kinderopvang zijn de aller kleinsten vaak kwetsbaar en gevoelig voor eenzaamheid. Het is natuurlijk niet zo dat jongeren alleen zijn. Bij de kinderopvang wordt met iedereen rekening gehouden.

Een voor de hand liggende oplossing voor uitsluitsel van kinderfeestjes

Het ministerie van volksgezondheid komt naar aanleiding van het probleem met de kinderopvang met een voor de hand liggende oplossing. Het bestuursorgaan geeft twee mogelijke scenario’s. De eerste is het afschaffen van alle kinderfeestjes, een niet erg realistische optie. De tweede is het verplicht stellen van uitnodigen van alle kinderen voor de kinderfeestjes. Op die manier kan het nooit voorkomen dat kinderen worden buiten gesloten en naar de kinderopvang moeten. Volgens de minister is de tweede optie het snelst realiseerbaar. Voorbereidende stappen worden al gezet om een wetsvoorstel in te dienen. Hierbij speelt de rol van ouders ook zeer zeker mee. Daarnaast moeten kinderen zelf ook akkoord geven. Het begin is er, nu nog de realisatie.