Veilig archiefbeheer uitbesteden voor een gerust gevoel

Dat uw archief belangrijk voor u is, daarover bestaat geen twijfel. Het is dan ook belangrijk dat uw archief in goede handen is. Het uitbesteden van uw archief  kan hiervoor zorgen. Over het algemeen vallen de kosten voor het uitbesteden van uw archief enorm mee.

Meta Archiefbewaarneming uit Mierlo houdt zich inmiddels meer dan 35 jaar bezig met archiefbeheer. Inmiddels hebben vele duizenden dozen met archieven een plekje gevonden in het archiefopslag.

Of het nu gaat om archieven die u nauwelijks of juist regelmatig raadpleegt, bij Meta Archiefbewaarneming is uw archiefbeheer in vertrouwde handen.

Archiefbeheer uitbesteden; richten op kerntaken

Wanneer u uw archiefbeheer uitbesteed aan Meta Archiefbewaarneming kunt u zich volledig richten op uw kerntaken. Uw archieven worden bij binnenkomst geïndexeerd en krijgen een plaatsje in het beveiligde archiefopslag.

Veilig archiveren

Het voordeel van het uitbesteden van uw archiefbeheer is dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de opslag van uw archief. Uw archief is bij Meta Archiefbewaarneming opgeslagen onder speciale omstandigheden om er voor te zorgen dat uw waardevolle archieven niets kan overkomen. Bij Meta Archiefbewaarneming ontfermen ze zich over uw archief en zorgen er zo voor dat u zich niet bezig hoeft te houden met het veilig archiveren van uw documenten.

Uitbesteden archiefbeheer vaak goedkoper dan gedacht

De ervaring is dat de kosten voor het uitbesteden van archiefbeheer vaak lager uitvallen dan de verwachting. Er zijn ook verschillende vormen van archiefbeheer. Naast de mogelijkheid van fysieke archiefopslag is het ook mogelijk om uw archief te laten digitaliseren, zowel gedeeltelijk als volledig.

Meer informatie over het uitbesteden van archiefbeheer