Een belangrijk punt dat u kunt vinden in een motivatiebrief voorbeeld is de lay-out van de brief. Deze is van belang omdat u met een goede lay-out een professionele en dus goede indruk maakt op de ontvanger van de motivatiebrief. In een motivatiebrief voorbeeld staat de lay-out van de brief duidelijk aangegeven. Hieronder worden een aantal tips gegeven die ervoor zorgen dat u brief overzichtelijk en goed te lezen is.

Handgeschreven brief

Ten eerste wordt het iedereen aangeraden om de brief met behulp van de computer te schrijven. Dit lijkt vanzelfsprekend; er zijn echter nog mensen die niet in het bezit zijn van een computer. Daarnaast is het van belang om een goede structuur in de brief aan te brengen. Dat wil zeggen dat er een begin, middenstuk en een einde in de brief voor moet komen. Dit kunt u goed zien in een motivatiebrief voorbeeld. U hoort hierbij witruimtes te gebruiken tussen de verschillende delen van de brief. Dit staat overzichtelijker.

Formele brief

Verder is het erg belangrijk dat uw schrijfstijl past bij het bedrijf waar u voor solliciteert. Als u voor een bijbaan solliciteert, schrijft u dus niet erg formeel. Schrijf vooral niet te informeel, dit maakt een slechte indruk op de ontvanger. Voorkom daarbij spelfouten; dit maakt een erg slechte indruk. Bent u niet zeker of er fouten in de motivatiebrief staan, laat dit dan controleren door iemand anders. Het is ten slotte handig om zelf een kopie van de brief te bewaren. Als u namelijk uitgenodigd wordt voor een gesprek dan wordt er gesproken over de motivatiebrief.