De Algemene Onderwijsbond (AOb) concludeert dat het aantal leerlingen per leraar in de afgelopen jaren is gestegen. Het betekent dat de schoolklassen voller raken terwijl het aantal leraren niet toeneemt. De trend wordt niet alleen gezien bij het mbo, maar ook bij basisscholen en middelbare scholen. In de afgelopen zes jaar heeft de vakbond het leerling-leraarratio kunnen analyseren.

Hieruit blijkt dat in meerdere schoolvormen een toename te zien is. De sterkste stijging is bij het mbo, want in 2007 bedroeg het ratio 21,3 terwijl dat nu 23,5 is geworden. Wel moet opgemerkt worden dat intern begeleiders en mentors ook tot de leraar gerekend worden.

Groot probleem

Volgens de AOb is de situatie zorgwekkend en is het omvangrijker worden van de klassen een groot probleem. “Hoe meer leerlingen een klas bevat, hoe minder tijd de leraar voor hen heeft”. Ook komt er minder tijd voor eigen initiatieven zoals het leren typen van kinderen op een basisschool. Andere vakbonden sluiten zich aan bij deze mening en voeren soms zelfs actie tegen vollere klassen.

De organisatie Leraren In Actie (LIA) opende eerder al een petitie waar ruim 40.000 handtekeningen op binnen kwamen. Daarom is de Tweede Kamer nu verplicht om iets met het burgerinitiatief te doen. Natuurlijk hebben de vakbonden het liefst dat er een regeling komt om de grootte van de klas te verminderen. Zij vinden dat het maximale aantal naar 28 leerlingen moeten.

Binnen drie jaar moet dit terug gedrongen zijn naar maximaal 24 leerlingen per klas. Ook is bekend dat het Ministerie van Onderwijs de situatie bekijkt en onderzoek doet naar volle schoolklassen. Het onderzoek wordt in 2013 nog afgerond, maar onduidelijk is precies wanneer.