Op dit moment willen in Nederland steeds meer mensen sneller aan het werk en accepteren ook langere werktijden dan in het verleden.

Het aantal mensen in Nederland dat aangeeft langer dan twaalf uur of meer te willen werken of te kunnen werken, nam de afgelopen jaren flink toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS). Een toenemend aantal vrouwen wil dolgraag aan het werk. In het verleden was voor deze vrouwen de zorg in de huiselijke sfeer een belangrijke reden om niet te gaan werken. In het tweede kwartaal van 2012 waren maar liefst 930 duizend mensen bereid een arbeidsovereenkomst aan te gaan voor twaalf uur of meer. Ongeveer 2,7 miljoen mensen wilden niet of waren niet in staat een dienstverband van minimaal twaalf uur te vervullen.

Redenen dat mensen willen gaan werken of meer willen gaan werken, zal ongetwijfeld de door bezuinigingen hoger wordende maandelijkse lasten en de crisis in Nederland zijn.

Pensioen en eerder stoppen met werken

Een groeiende groep Nederlanders, die om verschillende redenen in het verleden niet wilden gaan werken, willen nu, ondanks de mogelijkheid van een (vervroegd) pensioen, nu juist wel weer aan het werk. Vanaf het jaar 2006 zijn er in Nederland voor personeel minder wettelijke mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken.

Ziekte versus werken

De groep arbeidsongeschikten en zieke mensen is de afgelopen jaren gelijk gebleven. Door de keuze van mensen om een opleiding te gaan volgens, wilden binnen deze groep, tussen 2010 en 2011, iets minder mensen een dienstverband van meer dan twaalf uur aangaan. De Nederlandse groep jongeren studeerden gedurende deze periode liever dan te werken.

Wilt u ook langer werken of snel(ler) een nieuwe baan vinden? Creëer meer kansen voor jezelf, voor het vinden van nieuw werk en upload snel je CV (Curriculum Vitae) naar de CV bank van 4Minutes en laat werkgevers jou vinden, zodat je langer kunt werken.