In de komende maanden wordt een luxe groepsaccommodatie gebouwd in de omgeving Enschede. Bij de bouw hiervan is veel hulp nodig omdat het om een vrijwilligersproject gaat. De stichting groepsaccommodatie Overijssel heeft aangeboden om drie dagen lang stenen te sjouwen en cement te mengen. Omdat het om een vrijwilligersproject gaat is alle hulp welkom. De organisatie van het project zegt het mooi te vinden om burgers een kans te geven hun steentje bij te dragen aan de bouw van een luxe groepsaccommodatie. Op die manier wordt de onderlinge verhouding tussen wijkbewoners versterkt. Als mensen met elkaar mengen wordt de omgang met elkaar immers gestimuleerd. Groepsaccommodatie Overijssel geeft hiermee het perfect voorbeeld, aldus een van de initiatiefnemers van het project. Wie kampeerboerderij Overijssel wel eens heeft bezocht weet hoe gemoedelijk het sfeertje kan zijn. Kampeerboerderij Overijssel is dan natuurlijk wel een beetje een verkeerd voorbeeld, omdat dit bedrijf al meer dan dertig jaar draaiende is, maar toch blijft het bijzonder. Het initiatief van groepsaccommodatie Overijssel komt trouwens niet uitsluitend voort uit goede wil. Het bedrijf wil dat er bij de bouw van de luxe groepsaccommodatie reclame borden hangen met de bedrijfsnaam erop zodat mensen deze goed kunnen lezen. Helemaal belangenloos is groepsaccommodatie Overijssel dus niet.

Luxe groepsaccommodatie van Kampeerboerderij Overijssel voelt zich nagelaten

De directie van kampeerboerderij Overijssel geeft in een interview aan teleurgesteld te zijn in de gang van zake. Volgens hen is het hele project een grote marketing- en reclamecampagne geworden. Bij de bouw van een luxe groepsaccommodatie zou de wens van de consument voor op moeten staan, niet de bedrijfsnaam van andere organisaties. Kampeerboerderij Overijssel zegt wel haar steentjes te blijven bijdragen, maar vind het project niet voor herhaling vatbaar in andere gemeentes. “Soms moet je gewoon kiezen voor een vrijwillig project en dat dan ook zo laten”, aldus een van de topmannen bij groepsaccommodatie Overijssel. Het hele project valt en staat namelijk met de medewerking van belangeloze burgers die hun tijd graag besteden aan een leuke activiteit. Hoe het verhaal zal aflopen is nog niet duidelijk, maar uiteraard wordt u op de hoogte gehouden.