In een uitbreidingspakket van “het spel” is de petrochemie vacature de moeilijkste opgave en daarmee tevens de snelste weg naar winst. Vanwege de populariteit van het spel is er momenteel een nieuw pakket op de markt gebracht. Woorden als de monteur vacature en metaal vacature spelen hierin een belangrijke rol. De meeste woorden zijn technisch georiënteerd, hetgeen het voor niet-technische spelers een erg lastige opgave kan maken. Als iemand nog nooit naar een metaal vacature heeft gezocht, heeft deze persoon al gelijk een achterstand op de tegenspelers. Bij het uitbreidingspakket wordt dan ook verteld dat de monteur vacature vaak voor problemen kan zorgen. Het is voor spelers van “het spel” geweldig nieuws dat er een uitbreidingspakket is uitgebracht, maar nog lang niet iedereen heeft het eerste deel uitgespeeld. In de vorige uitgave was de petrochemie vacature de laatste en moeilijkste opgave. In deze uitgave staat de petrochemie vacature dus ook weer centraal. Er is nog niet bekend hoe er vanuit de markt wordt gereageerd op het herhalende principe van deze term.

Metaal vacature beleeft overload

Doordat het spel in heel Nederland wordt gespeeld beleeft de metaal vacature op het internet een overload aan hits. Nederlandse uitzendbureaus spelen hier slim op in door hun marketingcampagnes aan te passen aan de behoefte van de consument zoals de petrochemie vacature. Echter moge duidelijk zijn dat de metaal vacature niet bewust wordt opgezocht, maar puur en alleen om het spel zo snel mogelijk uit te kunnen spelen. Hetzelfde geldt overigens voor de monteur vacature, die ook als grote hits beleefde. Gebruikers van het nieuwe pakket moeten bij hun eerste opdracht naar de monteur vacature zoeken en op het moment van vinden het bekende “Ayfoundit” roepen. Hoe het kan dat dit concept zo’n succes heeft kunnen worden blijft een mysterie. De monteur vacature die op het internet is geplaatst had al meerder keren ingevuld kunnen worden, maar sneeuwt onder door “het spel”.