En veilige werkplek op een hoog niveau | Safety Analyse

Meer rendement uit uw bedrijf? Safety Analyse kan dit samen met u snel realiseren, bijkomend voordeel is dat ook de veiligheid direct wordt verbeterd. Door het inzichtelijk maken van indicatoren is het mogelijk om snel en effectief bij te sturen daar waar nodig.
Deze indicatoren zijn ”realtime” inzichtelijk waardoor directe bijsturing mogelijk is zodat het proces binnen de grenswaarden blijft en de kwaliteit wordt gewaarborgd. Het inzichtelijk maken van rendement, kwaliteit en veiligheid is mogelijk door gebruik te maken van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze indicatoren maken activiteiten meetbaar en geven veranderingen aan. Hierdoor krijgen we inzicht in de oorzaak van die veranderingen, waardoor het mogelijk is om tijdig bij te sturen. Het visualiseren van (bedrijfs)processen heeft veel voordelen: snel, duidelijk, inzichtelijk en geen taal barrière.

Meer rendement:
werplekanalyse
In één keer goed;
Minder afval;
Geen verspilling (grondstoffen, energie);
Hogere beschikbaarheid van de installatie(s) Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Kwaliteit:
Eenduidige werkwijze;
Instructie aan medewerkers;
Minder uitval (productie B-kwaliteit);
Reductie van klachten;
Hoge technische beschikbaarheid van de installatie(s) (preventief onderhoud)

Veilig:
Machineveiligheid;
Minder EHBO behandelingen;
Minder bijna ongevallen;
Minder verzuim door ongevallen;
Ergonomisch beter (motivatie versus inzet)

Voordelen:
Goedkoper produceren;
Beter imago;
Meer afnemers;
Mensen willen werken bij veilige bedrijven (de beste mensen);
Gemotiveerde versus inzet medewerkers (samenwerken als team);
Minder kosten van incidenten en ziekte verzuim;
Investeerders (zoeken naar zekerheid)

Bij het traject worden al uw bedrijfsproces doorgelicht: inkoop, administratie, kennis en vaardigheden van medewerkers, productie, technische dienst, logistiek etc.

Conclusie:

een succesvol verbetertraject welke
snel en blijvend effectief kan worden ingezet!
Een gestructureerde procesvoering welke veilig en kosten reducerend werkt!
Graag wil Safety Analyse bedrijven en instellingen helpen bij de positieve effecten van veiligheid op de organisatie als geheel. Hierbij gaat ook het rendement en de kwaliteit van de organisatie omhoog wat resulteert in kostenverlaging.
Veiligheid in het algemeen en arbeidsveiligheid in het bijzonder zijn moeilijk te definiëren begrippen. Wat de één als onveilig ervaart, is voor de ander niet aan de orde. Het ideaalbeeld van veiligheid kan voor een ieder verschillend zijn. Evenals de mate waarin men risico’s durft te nemen. Met betrekking tot arbeidsveiligheid is de boodschap van Safety Analyse helder: het voorkomen van ongevallen. Onze visie: de wijze waarop bedrijven en hun medewerkers met veiligheid omgaan, moet beter en kan beter. Veiligheid is daarom een belangrijke factor als men spreekt over een goede werkomgeving. Uit onderzoeken over de afgelopen jaren komt structureel naar voren dat zeker 80% van de ongevallen op de werkplaats en werkvloer wordt veroorzaakt door menselijk falen en fouten in veiligheidsbeheerssystemen. De resterende 20% is een gevolg van onveilige situaties die ook veroorzaakt kunnen zijn door menselijke fouten. Bij arbeidsveiligheid gaat het dan ook om alle bedrijfsmatige activiteiten die risico’s met zich meebrengen voor letsel aan personen of schade aan voorwerpen. Hierin spelen enerzijds de continuïteit van de organisatie en haar processen, en anderzijds de vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers een rol. Bij onveilige situaties kunnen ongevallen ontstaan die vaak resulteren in diep menselijk leed en hoge kosten. Safety Analyse pleit er daarom altijd voor om goede managementsystemen en procedures op te stellen die leiden tot een gedegen veiligheidsbeleid, gedragen door de gehele organisatie.