Een akkoord van de Eerste Kamer met betrekking tot de modernisering van de ziektewet maakt payroll aantrekkelijker.

Payroll

Gisteren heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de modernisering van de Ziektewet. Momenteel komen er onevenwichtig veel werknemers met een tijdelijk dienstverband in de WIA en Ziektewet. Dat wil dit kabinet gaan veranderen. Vanaf 1 januari 2014 moeten werkgevers en het UWV zich meer inspannen om zieke, tijdelijke werknemers te gaan re-integreren in het bedrijf.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan deze wijziging verstrekkende gevolgen hebben wanneer een medewerker “ziek uit dienst” gaat. Ook na het eindigen van de arbeidsovereenkomst blijft de ex-werkgever verantwoordelijk voor de re-integratietaken. Nu neemt het UWV deze taken nog waar. Behalve de verplichting deze re-integratietaken uit te voeren, is er ook een financiële prikkel voor de ex-werkgever: de premie die zij moet betalen, wordt afhankelijk van het aantal medewerkers dat instroomt in de Ziektewet.

Vooral kleinere werkgevers zijn vaak onvoldoende toegerust op het vervullen van hun rol bij de re-integratie van zieke medewerkers. Er is immers vaak geen HR-medewerker aanwezig en de ondernemer doet het er (naar eer en geweten) vaak maar bij, zonder goed op de hoogte te zijn van regelgeving en mogelijkheden. Zeker nu deze wetswijziging is aangenomen, kan payroll een goed alternatief zijn om deze extra verplichtingen op een professionele wijze uit te laten voeren. Daarnaast worden de (extra) kosten bij ziekte over een groter personeelsbestand gespreid en heeft de kleine werkgever hierdoor geen onevenredig hoge lasten.