Tips en adviezen bij het afsluiten van een goede autoverzekering

Alle autobezitters in Nederland zijn wettelijk verplicht een autoverzekering af te sluiten. De wet schrijft minimaal een WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering voor. Dit is geregeld in de WAM (wet aansprakelijkheid motorrijtuigen). De WA autoverzekering vergoedt schade die wordt aangericht door een auto aan derden. Een auto is een kostbaar bezit en u wilt, naast de wettelijk verplichte WA verzekering, uw auto verzekeren tegen schade aan uw eigen auto.

Als u op zoek gaat naar een autoverzekering, ontdekt u al snel dat er een enorme keus is aan verschillende soorten polissen. De premies variëren ook nog eens sterk. Veel mensen vragen verschillende offertes op en kiezen zonder verder na te denken de verzekering met de laagste premie. Is dit wel een goede beslissing? Hieronder volgen een aantal tips en adviezen waar u op moet letten bij het afsluiten van een auto verzekering.

Polisvoorwaarden

Indien u uitsluitend kijkt naar polisvoorwaarden, kunt u bij schade voor financiële tegenvallers komen te staan. Het is dus te adviseren goed te kijken naar de dekking van de verzekering en de voorwaarden.

U kunt de WA autoverzekering uitbreiden met een beperkt casco verzekering of met een casco verzekering. De cascoverzekering wordt in de volksmond de all risk verzekering genoemd en heeft een alle van buiten komende onheilen dekking. Dit betekent dat ook schade die u aanricht aan uw eigen auto door uw schuld verzekerd is. Dit laatste zijn dan ook samen met het diefstalrisico de grootste verschillen in dekking met de beperkt casco verzekering, waar schade door uw schuld aan uw auto en diefstal niet verzekerd zijn. De beperkt casco autoverzekering dekt evenals de casco verzekering wel onderstaande gebeurtenissen:

  • Vandalisme
  • Ruitbreuk
  • Brand
  • Ontploffing
  • Loslopend wild

De premie van de casco verzekering is natuurlijk ook hoger dan de premie van de beperkt casco verzekering.

Hieronder volgt en overzicht van de belangrijkste verzekeringsvoorwaarden waar u beslist op moet letten.

Eigen risico

Hoe hoog is het eigen risico bij schade door uw schuld? Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie en andersom.

Vervangend vervoer bij schade

Is vervangend vervoer gedekt bij schade of moet u bij schade een vervangende auto zelf betalen?

Afschrijving

Hoeveel schrijft de verzekeraar jaarlijks af op uw auto. Ook hier zitten veel verschillen tussen de verschillende verzekeraars. U wilt bij bijvoorbeeld diefstal, een gelijkwaardige auto kunnen kopen van de schadeuitkering.

Schadehersteller

Mag u naar een schadeherstelbedrijf van uw keuze of moet u verplicht naar een schadehersteller naar keus van de verzekeraar?

Bonus malus ladder

Hoe zit het met de bonus malus ladder. Wat is de maximale korting die u kunt opbouwen, bijvoorbeeld 70%, 75% of 80%. Hoeveel treden valt u terug bij een schuldschade?

Bonusbescherming

Valt u bij een schuldschade terug in kortingspercentage of heeft u bonusbescherming? Valt u ook terug in schadevrije jaren of behoud u de schadevrije jaren als u na een schade van plan bent om van verzekeraar te veranderen? Door tegenvallende kosten is de bonusbescherming inmiddels door veel verzekeraars afgeschaft.

Conclusie

Het is dus aan te bevelen om naast de hoogte van de premie, goed te kijken naar de dekking en polisvoorwaarden van de autoverzekering. Kijkt u uitsluitend naar premie dan kunt u uiteindelijk bij schade veel duurder uit zijn.

Meer informatie? Ga naar Oldenzaal verzekering.