In dit artikel vind u tips en advies over het afsluiten van bestelautoverzekeringen

Bestelautoverzekering

U bent ondernemer en op zoek naar een assurantiekantoor. Lees dan dit artikel voordat u uw bestelauto gaat verzekeren en ontdek de verschillen tussen de verschillende soorten bestelautoverzekeringen.

Welke soorten bestelautoverzekeringen zijn er?

De WA bestelautoverzekering

Iedere eigenaar van een bestelauto of bestelbus is wettelijk verplicht om een wa verzekering af te sluiten. De verplichte wa verzekeringen betekent wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Dit is in Nederland geregeld in de WAM, de wettelijk aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt uitsluitend schade die u met uw bestelauto toebrengt aan derden. Schade aan uw eigen bestelauto is op deze polis niet verzekerd. De premie van de wa verzekering wordt berekend aan de hand van het gewicht van de bestelauto. Hoe zwaarder het gewicht van de bestelauto inclusief laadvermogen, hoe hoger de premie. Het ledig gewicht van de bestelauto inclusief het laadvermogen (<3.500 kg) wordt ook wel treingewicht genoemd. Is de bestelauto inclusief het laadvermogen zwaarder dan 3.500 kilo dan ziet de verzekeraar dit niet meer als een bestelauto maar als een vrachtwagen. Voor de bestuurder is het rijbewijs B dan ook niet meer voldoende, deze dient in het bezit te zijn van een vrachtwagenrijbewijs. In dit artikel behandelen wij uitsluitend de bestelauto en/of de bestelbus met een treingewicht lager dan 3.500 kilo, die bestuurd mag worden door een bestuurder met rijbewijs B.

De WA en beperkt casco (beperkt all risk) bestelautoverzekering

Naast de verplichte wa verzekering kunt u kiezen voor de beperkt casco verzekering. De premie van de beperkt casco bestelautoverzekering wordt berekend aan de hand van de oorspronkelijke cataloguswaarde of de dagwaarde van uw bestelauto. Deze bestelautoverzekering wordt meestal afgesloten voor bestelauto’s met een bouwjaar ouder dan 4 jaar en jonger dan 8 jaar. Na 8 jaar zullen de meeste verzekeraars uw bestelauto ook niet meer beperkt casco willen verzekeren. Doorgaans weegt de premie dan niet meer op tegen de uitkering bij totaalverlies van uw bestelauto. De uitkering is nooit hoger dan de dagwaarde van uw bestelauto. Dit komt door het indemniteitsbeginsel binnen verzekeringen, waarin geregeld is dat de verzekerde uitsluitend schadeloos gesteld mag worden. Verzekerde mag er niet beter op worden.

De beperkt casco verzekering dekt o.a. de volgende gebeurtenissen:

  • Diefstal
  • Brand
  • Ontploffing
  • Loslopend wild
  • Vandalisme
  • Ontploffing
  • Ruitschade

Let op: Schade aan uw bestelauto door uw schuld is op deze bestelautoverzekering niet gedekt.

De WA en Casco bestelautoverzekering

In plaats van de beperkt cascoverzekering, kunt u ook kiezen voor de uitgebreidere casco verzekering. Dit is de bekende “all risk” bestelautoverzekering. Naast de voorgaand gedekte evenementen op de beperkt casco verzekering, dekt deze bestelautoverzekering ook schade aan uw eigen bestelauto door uw schuld. Uiteraard is standaard op deze verzekering opzet uitgesloten, grove schuld is echter wel verzekerd. Dit laatste is dan ook het belangrijkste verschil met de beperkt casco verzekering. Deze verzekering wordt meestal afgesloten voor bestelauto’s jonger dan vier jaar. De premie voor de cascoverzekering wordt meestal berekend aan de hand van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de bestelauto. Hoe hoger de cataloguswaarde van de bestelauto hoe hoger de premie.

Bestelauto wagenpark

Bedrijven die meer dan tien bestelauto’s hebben, kunnen overwegen het risico voor schade aan de eigen bestelauto’s zelf te dragen en de bestelauto’s alleen wa te verzekeren en de premie voor de casco of de beperkt casco verzekering te reserveren voor toekomstige schades. Hiervoor geldt, hoe groter het wagenpark, hoe kleiner het risico op “uitschieters” in schadelasten. Deze bedrijven kunnen tevens bij verzekeraars aankloppen voor een offerte voor een collectieve bestelauto verzekering. De verzekeraar zal dan het schadeverloop van de afgelopen drie jaar willen zien en zal aan de hand hiervan de hoogte van de vaste premie bepalen, in plaats van de korting per bestelauto. Indien uw onderneming een goed schadeverloop heeft, kan dit behoorlijk wat premie besparen.

Bonus Malus ladder

Bij een goede vergelijking van bestelautoverzekeringen, moet beslist gekeken worden naar de bonus malus ladder. Deze kortingstabel verschilt per verzekeringsmaatschappij. Hier zijn twee zaken belangrijk: Hoe ver is de terugval bij een eventuele schuldschade. Gemiddeld is dit vijf treden of vijf schadevrije jaren. Valt u bij alle schades terug of bijvoorbeeld niet bij ruitschade en/of bij schade door loslopende wild.

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) bestelauto

Tezamen met de bestelautoverzekering is het altijd verstandig een schadeverzekering voor inzittenden af te sluiten. De verzekeraar kijkt hierbij niet naar wie schuldig is aan het ongeval.

De Schade­verzekering voor Inzittenden (SVI) vergoedt letselschade en materiële schade aan bijvoorbeeld de bagage of kleding van de bestuurder van de bestelauto en en aan de passagiers door een ongeval. In bepaalde gevallen is er zelfs een uitkering van smartengeld geweest.

De Schade­verzekering Inzittende is belangrijk voor de bestuurder van de auto. In de meeste schadegevallen kunnen de passagiers in uw bestelauto terugvallen op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de schuldige tegenpartij. In het geval dat u als bestuurder zelf een schuldschade veroorzaakt kunt u niet terecht bij de wa verzekeraar omdat er geen schuldige derde is. Om voorgaande reden is de Schade­verzekering Inzittenden door verzekeraars in het leven geroepen.

De Schade­verzekering Inzittenden is naast de bestuurder ook voor de passagiers in uw bestelauto. Waarschijnlijk is niet iedereen die in uw bestelauto stapt voldoende verzekerd. In het geval dat een mede inzittende in uw bestelauto letsel krijgt door een fout van u of een fout van een tegenpartij, keert de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de schuldige partij het schadebedrag uit, echter het slachtoffer moet in dit geval aantonen wat de schade is. Letselschade aantonen en de hele schade vervolgens ook regelen is niet eenvoudig. Hiervoor zijn letselschadespecialisten. De Schade­verzekering voor Inzittenden keert uit aan de inzittende(n) en verhaalt het schadebedrag vervolgens op de WA-­verzekering van de schuldige (tegen) partij. Ook wanneer er geen schuldige is of indien de schuldige partij onverzekerd is, betaalt de Schade­verzekering Inzittenden het schadebedrag uit aan de inzittenden. Zou er in de voorgaande beschreven situatie situatie geen Schade­verzekering Inzittenden zijn afgesloten, kunnen de inzittenden de schade niet vergoed krijgen.

Bent u werkgever en laat u personeelsleden tijden het werk in uw bestelauto rijden, dan bent u als werkgever aansprakelijk voor schade aan uw werknemer, ook letselschade. Is dit het geval? Dan is een schadeverzekering voor inzittenden een risico dat u niet kunt en wilt lopen. Sluit dan altijd de schadeverzekering voor inzittenden mee in uw bestelautoverzekering! Heeft u meerdere bestelauto’s dan kunt u dit waarschijnlijk collectief verzekeren bij uw verzekeraar. Vraag hiervoor een offerte bij uw huidige verzekeringsmaatschappij.

Rechtsbijstandsverzekering bestelauto

Het verdient altijd de aanbeveling een rechtsbijstandsverzekering te sluiten bij uw bestelautoverzekering. De rechtsbijstandsverzekering bij uw bestelauto kent een veel uitgebreidere dekking dan de verhaalsbijstandverzekering. De verhaalsbijstandverzekering geeft uitsluitend dekking bij verkeersfouten van anderen.De rechtsbijstandsverzekering vergoed ook schade door andere fouten dan verkeersfouten waardoor schade krijgt aan uw bestelauto. Op deze manier krijgt u juridische bijstand bij het verhalen van een verkeersschade. Dit wordt bijvoorbeeld wel erg belangrijk indien u een schade in het buitenland wilt verhalen. Denk hierbij aan het geval dat de tegenpartij ontkent schuldig te zijn of dat de tegenpartij u aansprakelijk stelt voor de schade!