Je scooter online verzekeren en kijken wat je kunt besparen op de premie? Lees dit artikel en ontdek waar je op moet letten bij het afsluiten van een nieuwe goede betaalbare scooterverzekering!

Vergelijken

Veel scooterrijders vinden een nieuwe scooterverzekering afsluiten een noodzakelijk kwaad en besteden hier om die reden zo weinig mogelijk aandacht aan. Toch is een goede scooterverzekering erg belangrijk als je in de toekomst, bij schade aan je scooter, niet voor onvoorziene uitgaven wilt komen te staan.

Door de komst van internet is het tegenwoordig erg gemakkelijk om online snel een scooterverzekering af te sluiten. Scooterverzekering vergelijkingssites zijn er genoeg te vinden. Waar moet je nu precies op letten bij het maken van een keuze voor een goede betaalbare verzekering voor je scooter?

Het belangrijkste is om niet alleen naar de goedkoopste verzekering te zoeken. De polisvoorwaarden en de dekking zijn minstens zo belangrijk. Een scooterverzekering met een lage premie, kan bij schade een dure verzekering blijken te zijn omdat de verzekeraar niet alles betaalt. Het is dus belangrijk om naast de premie voor je scooterverzekering ook goed te kijken naar de polisvoorwaarden en dekking, voordat je overgaat tot het afsluiten van een scooterverzekering.

Hieronder vind je een lijst van punten binnen de dekking en voorwaarden van je scooterverzekering waar je beslist op moet letten, zodat je geen appels met peren gaat vergelijken en bij schade geen onverwachte tegenvallers krijgt:

Eigen risico

Het eigen risico in de polis van je scooterverzekering is het bedrag dat je zelf moet betalen bij iedere (schuld) schade. Een stelregel is, hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie. Hoe hoog je het eigen risico wilt hebben is afhankelijk van de mate van het risico dat je wilt lopen.

Dekking

Welke dekking wil je hebben. In Nederland ben je verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA verzekering) af te sluiten. Dit is geregeld in de WAM. (Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) De WA scooterverzekering dekt uitsluitend schade die je met je scooter toebrengt aan anderen (derder). Schade aan je eigen scooter is dus niet gedekt! Naast de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering kun je kiezen voor een uitgebreidere dekking.

We kennen 2 dekkingen. De casco dekking en de beperkt casco dekking. In de volksmond, de all risk dekking en de beperkte all risk dekking.

De dekking die je wilt is afhankelijk van het soort scooterverzekering en de ouderdom van je scooter. Hoe ouder de scooter, hoe lager de dagwaarde in verband met de afschrijving op je scooter naarmate deze ouder wordt. De verzekeraar zal bij een totale schade nooit meer betalen dan de dagwaarde van je scooter.

Is je scooter ouder dan 3 jaar, zal de hoogte van de premie niet meer opwegen tegen de uitkering bij een totaalschade en is het jammer om een all riks verzekering af te sluiten. In dat geval is het verstandiger, kijkend naar de hoogte van de premie ten opzichte van de waarde en uitkering, een beperkt casco verzekering af te sluiten.

Het verschil tussen de casco verzekering en de beperkt casco scooterverzekering is dat bij een casco verzekering schade aan je scooter door je eigen schuld is verzekerd. Bij een beperkt casco verzekering is dit niet verzekerd. Bij een beperkt casco verzekering is wel verzekerd:

  • Diefstal: Verlies van je scooter door dieven.
  • Vandalisme: Beschadiging van je scooter door vandalen.
  • Brand: Schade aan je scooter door vuur.
  • Ontploffing: Schade aan je scooter door ontploffing.
  • Loslopend wild: Schade aan je scooter door dieren.
Uiteraard zijn bovenstaande gebeurtenissen ook verzekerd op de casco verzekering.
Het verdient altijd de aanbeveling om een ongevallen opzittende verzekering af te sluiten. Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of invaliditeit van de bestuurder of de mede opzittende.

Hieronder vind je een aantal goede websites voor het afsluiten en vergelijken van je scooterverzekering:

  • Verzekering .nu
Succes bij het afsluiten van een goede scooterverzekering!