Een schrik voor vele reizigers is dat hun bagage beschadigd, er een deel ontbreekt of dat de koffers gewoon helemaal verdwenen zijn. Het blijkt dat er wereldwijd dagelijks 90.000 stuks bagage kwijtraken. Hiervan wordt 1 op de 3.000 nooit teruggevonden. Onduidelijk is waar de bagagestukken blijven maar diefstal lijkt de meest voor de hand liggende oorzaak.

Al snel krijgen de luchtvaartmaatschappijen de schuld, maar is het wel altijd hun fout? Recentelijk onderzoek van het vliegveld Charleroi in Brussel toont aan dat het kwijtraken van de bagage vaak door de reiziger zelf wordt veroorzaakt. Er zijn meerdere oorzaken die tot verlies van Tumi Alpha koffers kunnen leiden.

Meest voorkomende oorzaken

Het onderzoek maakte duidelijk dat slordigheid van reizigers vaak de oorzaak is van het kwijtraken van bagage. Er zitten bijvoorbeeld nog oude bagagestickers aan de koffers die tot verwarring bij het luchtvaartpersoneel kunnen leiden. In 30% van de gevallen zit er helemaal geen label of naam aan de koffer waardoor een koffer (bijna) niet te achterhalen valt.

Ook blijkt dat reizigers na aankomst op de vakantiebestemming snel naar het hotel willen. In de haast wordt nog wel eens een verkeerde Tumi koffer meegenomen. De fout wordt vaak pas opgemerkt in het hotel wanneer het natuurlijk al te laat is.

Hoe kan dit voorkomen worden?

Om te voorkomen dat je bagage kwijtraakt kun je een aantal stappen ondernemen. Het verleent geen zekerheid maar de kans wordt aanzienlijk kleiner. Belangrijk is dat je een label aan de koffer bevestigd die de juiste gegevens bevat. Leg ook een vel papier in de koffer waar deze gegevens opstaan. Om je bagage beter te herkennen kun je een grote opvallende sticker erop plakken.