Om er zeker van te zijn dat cv ketels in goede en veilige staat zijn, is het handig en zelfs noodzakelijk om het behalve regelmatig onderhoud ook te laten keuren. Uw centrale verwarmingsinstallatie wordt dan voorzien van een gaskeurmerk. Het keurmerk stelt minimale eisen aan de veiligheid, doelmatigheid, levensduur van uw cv-ketel. Het vergemakkelijkt ook het installatieproces. Bij een keurmerk wordt de ketel eerst onderworpen aan een aantal testen alvorens het wordt voorzien van een erkend keurmerk. Een keurmerk wordt doorgaans onderverdeeld in een aantal categorieën, zoals:

  • Hoog Rendement
  • Schonere Verbranding
  • Na verwarming
  • Comfort Warmwater

Hoog Rendement (HR)

Het keurmerk Hoog Rendement
wordt gegeven aan cv-ketels die bijzonder energiebesparend zijn, doordat de condensatiewarmte uit de waterdamp van rookgassen opnieuw wordt gebruikt. Een dergelijke ketel wordt HR ketel genoemd. Het keurmerk is weer onderverdeeld in drie niveaus: HR 100, HR 104 en HR 107. HR 100 staat voor minimaal 100% rendement, HR 104 staat voor minimaal 104% en HR 107 voor minimaal 107%.

Hoog Rendement elektriciteit (HRe)

Het keurmerk Hoog Rendement warm water (HRe) wordt gegeven aan installaties met een warmtekrachtkoppeling. Deze ketels kunnen ook zelfstandig stroom opwekken.

Schonere Verbranding (SV)

Het keurmerk Schonere Verbranding oftewel SV wordt gegeven aan centrale verwarmingsinstallaties met een lage uitstoot van Nox. Deze ketels vallen onder de categorie ‘extra milieuvriendelijk’.

Naverwarming Zonneboiler (NZ)

NZ als keurmerk geeft aan dat de ketel het best kan worden gebruikt als naverwarmer van een zonneboiler. Wanneer u een zonneboiler installeert, is het de bedoeling dat de zonnewarmte wordt gebruikt om het water op te warmen en zo energie en geld te besparen. Maar helaas schijnt de zon niet iedere dag. Daarom moet een zonneboiler altijd gecombineerd worden met een ‘naverwarming’.

Comfort Warmwater
 (CW)

Het CW-keurmerk wordt uitsluitend gegeven aan combiketels. De label kent zes comfortklassen. Cv-ketels met dit label worden getoetst aan belangrijke standaardeisen. Het betreft eisen over de tapdrempel, de wachttijd, gelijkmatigheid van de temperatuur en het rendement van de ketel. Het keuren van de cv-ketel vindt plaats wanneer de ketel op de markt wordt gebracht. Daarna vindt elk jaar een steekproef controle plaats. Het keurmerk heeft betrekking op de ketel en niet op de installatie ervan.

ATAG heizkessel