De kinderen van het jip-en-janneke-college krijgen vanaf september les van het digibord. Dit gaat uiteraard niet zonder slag of stoot en daarom heeft het scholenbestuur besloten alle leerkrachten te onderwijsen met een cursus digibord.

Want uiteraard is het aan de leraar om de kinderen op een juiste en met het nieuwe middel les te kunnen geven. Het is een totaal nieuwe manier van werken, waar de leraar enkel de lesinhoud hoeft in te voeren in het systeem en de kinderen krijgen vervolgens hun les vanuit het hyper moderne schoolbord. Het scholen bestuur vindt het belangrijk dat alle partijen in deze het project gaan dragen. Hierop volgt allereerst een check op haalbaarheid van de computers op school. Zodra hiervan een inventarisatie is gemaakt kan het project verder vorm krijgen. De computers op school voldoen aan de gestelde eisen en daarom kan de cursus digibord voor de leraren zo spoedig mogelijk plaatsvinden. De schoolvakantie komt eraan en daarom is enige haast geboden.  Maandagavond vindt de eerste cursus digibord op school plaats. Deze cursus wordt gegeven op de computers op school. Waarbij gelijk een voorbeeld wordt gegeven van het systeem en de te geven lesstof.

Chaos en paniek tijdens de cursus digibord

Tijdens de cursus digibord kwam de discussie al snel op gang. Leraren zijn bang om hun eigen functie te gaan verliezen aan het digibord. Want immers, de lessen die nu door de leerkracht wordt gegeven kan straks vijf keer herhaald worden op de computers op school. Dit maakte dat de leraren in verzet kwamen op de bewuste maandagavond in Lievelde. Protest tegen het digibord en zijn gevaren en risico’s voor het vak.  Het protest is niet alleen gebleven bij de avond maar doorgetrokken tot aan de zomervakantie, waardoor de cursus niet heeft kunnen plaatsvinden. De protesterende leraren maken het te bond en gooien alle computers op school in de vuilstortcontainer. Dit is uitermate ernstig te noemen, niet alleen het scholenbestuur is hiervan de dupe ook de kinderen en hun nieuwe leergang is hiermee tot een einde gekomen.