Nu ict en onderwijs steeds meer hand in hand gaan staat de kwaliteit van de ict ook steeds meer onder druk. Het is voor onderwijsinstellingen van groot belang dat de kwaliteit van de lessen op hoog niveau blijft. Helemaal in een tijd waarin de concurrentie op de loer ligt is het voor scholen belangrijk om hoge kwaliteit te blijven bieden. Ict basisonderwijs blijkt ondermaats als gekeken wordt naar de cijfers die leerlingen halen. Waar ict basisonderwijs nog niet in kan slagen is het bijbrengen van de kennis op jonge leerlingen. Kinderen vinden het moeilijk om een brug te slaan tussen kennis en digitale mogelijkheden. Juist daarvoor zijn in de afgelopen jaren een aantal digiborden aangeschaft. In het begin was het werken met digiborden haast niet te doen omdat de docent niet genoeg kennis van zake had. Tegenwoordig is dit wel anders, doordat de digiborden worden geplaatst en direct daaropvolgend een cursus voor docenten wordt gegeven. Op die manier weet iedereen meteen waar hij of zij aan toe is. Toch blijft het lastig om het ict basisonderwijs op het niveau te krijgen waar het hoort te zijn. Ondanks het samen komen van ict en onderwijs blijven er problemen bestaan in de kennisoverdracht. Een leerling gaat naar school, maar komt niet thuis met een voldaan gevoel. Docenten beschikken over digiborden, maar kunnen niet werken met de pennetjes die erbij geleverd worden. Slechts twee voorbeelden van situaties die dagelijks voor komen. En dat moet anders.

Ict basisonderwijs is geschikt bevonden voor proef op een aantal klassen

Uit onderzoek is gebleken dat het ict basisonderwijs geschikt wordt bevonden voor een proef waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van de stof. De link tussen ict en onderwijs wordt in kaart gebracht, waarna een conclusie wordt getrokken over de te nemen maatregelen. Dit kan zijn in de vorm van nieuwe digiborden, maar voor de hand liggender is dat ict en onderwijs op efficiëntere manier moeten worden gecombineerd.