Koude warmte opslag wordt steeds meer toegepast bij nieuwbouw en is de nieuwe oplossing om energie te besparen. Maar wat betekent KWO of WKO precies? Lees dit artikel en ontdek de voordelen en nadelen van koude warmte opslag.

Koude warmte opslag is een onderdeel van bodemenergie. Koude warmte opslag wordt tegenwoordig steeds meer in de bouw van vastgoed toegepast. De afkorting van koude warmte opslag is KWO. Anderen noemen dit warmte koude opslag afgekort WKO. Bij koude warmte opslag wordt zogenaamde thermische energie diep opgeslagen in de grond. De wetenschappelijke betekenis van thermische energie is de bewegingsenergie van moleculen, die toeneemt zodra de temperatuur stijgt. Door middel van een koude- en warmtepomp kan vastgoed, zoals bijvoorbeeld huizen en kantoorgebouwen met dit koude warmte systeem worden verwarmd of gekoeld. Dit KWO systeem wordt tegenwoordig steeds vaker in Nederland gebruikt bij bijvoorbeeld particuliere woningen en zakelijke bedrijfspanden.

Door middel van opslag van warmte en koude, diep in de bodem zijn forse energiebesparingen van veertig procent tot negentig procent haalbaar. De hoogte van de energiebesparing wordt ondermeer bepaald door het type grond in de bodem in combinatie tot de vraag naar koude of warmte. Door middel van opslag van het winterkoude water in de bodem en deze tijdens de zomer omhoog te pompen en vervolgens door de leidingen binnen het vastgoed te laten stromen, kan gedurende de zomer worden gekoeld. Door deze manier van koude opslag is de inzet van een koelmachine slechts beperkt of zelfs helemaal niet nodig. Omgekeerd kan het tijdens de zomer, diep in de bodem opgeslagen warme koelwater, worden gebruikt tijdens de koude(re) winter voor de verwarming van het vastgoed.

Voor de installatie van een koude warmte systeem, moet een diep gat in de bodem worden gemaakt. De diepte van de buffer in de bodem is doorgaans dertig tot honderdvijftig meter. Afhankelijk van de benodigde capaciteit kan er een extra buffer in de bodem worden gemaakt voor de opslag van het warme en het koude water.

De voordelen van koude warmte opslag

  • de kosten van het energieverbruik zijn minder
  • KWO zorgt voor minder uitstoot van milieuschadelijke gassen
  • De benodigde ruimte voor het KWO systeem is minder groot dan een traditioneel koel en warmte systeem
  • De KWO installatie produceert minder lawaai

De nadelen van koude warmte opslag

  • De investering voor een KWO systeem is een stuk hoger dan een gebruikelijk systeem
  • Het systeem met regeling is een stuk complexer
  • Het KWO systeem is vergunningplichtig
  • In bestaand vastgoed is het achteraf bewerkelijker een KWO systeem te plaatsen en zullen de kosten ook hoger zijn

Brancheorganisatie bodemenergie

Bodemenergienl.nl is een brancheorganisatie voor bedrijven, instellingen en organisaties die te maken hebben met bodemenergie. De Nederlandse overheid wil het duurzaam gebruiken van energie maar ook het duurzaam gebruik van water bevorderen. Het toepassen van bodemenergie, waaronder koude warmte opslag, gaat hieraan in de toekomst een goede bijdrage leveren. Bodemenergienl.nl heeft als doel in 2020 20.000 bodemenergiesystemen in Nederland gerealiseerd te hebben.

Bij nieuwbouw en in sommige gevallen ook bij bestaande bouw, kan het zeker de moeite lonen een koude warmte installatie te plaatsen. De investering is welliswaar hoger, maar deze investering wordt door de lagere energienota op termijn terugverdient. Gaan we in de berekening van de terugverdienperiode de toekomstige stijgingen van energiekosten doorrekenen, zal de terugverdientermijn van koude warmte opslag nog behoorlijk minder worden.