Geen huis in Nederland kan zonder verwarming. De meeste mensen hebben een cv ketel of een hr ketel in huis. Welke onderdelen zitten er nu eigenlijk in een cv ketel? Als je weet welke onderdelen in een cv ketel zijn geplaatst, wordt ook duidelijk hoe een cv ketel werkt en waarom een cv ketel onderhoud nodig heeft. In dit artikel geven wij je meer informatie over de onderdelen die in een cv ketel geplaatst zijn.

Hoe functioneert een centrale verwarmingsketel

Voordat we de onderdelen gaan benoemen is het belangrijk dat je de werking van een cv ketel begrijpt. Een cv ketel heeft als doel om aardgas om te zetten naar hitte. De ketel geeft warmwater voor de verwarmingsradiatoren en natuurlijk warmwater voor de kranen in je huis. Een cv is de basis van verwarmingsinstallatie. Een cv ketel heeft periodiek onderhoud nodig. Hieronder geven wij een uitleg waarom diverse onderdelen in je ketel cv regelmatig onderhoud nodig hebben.

Gasbrander

Iedere cv ketel heeft een brander voor de verbranding van (aard) gas. Deze onmisbare brander, die zorgt voor de warmteopbrengst van je cv ketel, wordt vervaardigt van keramiek of van rvs. Een brander wordt naarmate de tijd verstrijkt vies en deze dient periodiek schoon gemaakt te worden om een goede werking te blijven garanderen.

Warmtewisselaar

De hitte die de brander opwekt, wordt doorgegeven aan een zogenaamde warmtewisselaar. Zonder deze onmisbare warmtewisselaar zou een cv ketel niet kunnen werken. Een warmtewisselaar is een serie leidingen waar water doorheen gepompt wordt. De wisselaar zorgt er uiteindelijk voor dat de warmte wordt geleid naar het water in de leidingen.

Ontsteking

De ontsteker in de ketel zorgt dat brander gaat branden als er warmtevraag is. In het verleden moest men met een lucifer de waakvlam ontsteken. Dit is gelukkig door de hedendaagse technologie achterhaald. Bij de tegenwoordige generatie cv ketels gaat dit elektronisch door middel van een elektronische ontsteker. Een ontsteker geeft een vonk zodat het gas gaat branden.

Gasaansluiting

Bijna ieder Nederlands huishouden heeft een gasaansluiting. In Nederland wordt uitsluitend aardgas geleverd aan de gasaansluiting. Je ketel heeft dus ook een aardgas aansluiting. In het buitenland komen ketels voor die als brandstof in plaats van aardgas olie of hout gebruiken.

Waterpomp

Voor het laten stromen van het water in de leidingen, is in de cv ketel een waterpomp geplaatst. In de hedendaagse cv ketels is meestal een zogenaamde modulerende pomp geplaatst. Een modulerende pomp verbruikt minder energie en zorgt ervoor dat jet het water minder hard in de leidingen hoort stromen. De pomp kan naar verloop van tijd verkalkt of verstopt raken. Het is belangrijk om periodiek de pomp te laten controleren door de vakman.

waterpomp

Ventilator

Waar verbrand wordt, ontstaan gassen. En deze gassen wil je niet inademen. In een cv ketel met een gesloten rookgas afvoersysteem is een ventilator geplaatst. Deze ventilator zorgt voor de aanvoer van frisse lucht en zorgt tevens voor de afvoer van de voor mensen schadelijke rookgassen. Naar verloop van tijd wordt ook deze ventilator vuil. Het verdient de aanbeveling om deze ventilator periodiek schoon te laten maken en deze te controleren.

Behuizing

Het oog wil ook wat! Om alles mooi af te werken zijn alle voorgenoemde onderdelen door de producent in een behuizing geplaatst. Hoe degelijker de cv behuizing geïsoleerd is, hoe minder lawaai je zult horen.

Waterdruk

Om het rondpompen van het warme water goed te laten verlopen, is het belangrijk dat de waterdruk op de leidingen voldoende is. Iedere cv ketel heeft een waterdrukmeter of manometer, waarop de druk afgelezen kan worden. Mocht de waterdruk onder een bepaalde grens komen, dan zal de cv ketel uit veiligheidsoverwegingen automatisch uitschakelen. Controleer dus regelmatig de waterdruk van je cv installatie, zodat je geen cv ketel storing krijgt.

Aansluiting waterleiding

Een cv ketel heeft een aansluiting voor de waterleiding, zodat je water kunt bijvullen indien de waterdruk te laag is en om bij installatie van de ketel water in de leidingen te zetten.

CV thermostaat

Tenslotte moet je de cv ketel nog kunnen bedienen. Dit bedienen kan vanaf een thermostaat. Een thermostaat is een bedieningspaneel, een soort afstandsbediening voor de cv ketel. Met de thermostaat kun je de cv ketel opdrachten geven. Er zijn veel soorten thermostaten. Met een basis thermostaat is het uitsluitend mogelijk de temperatuur in te stellen. Tegenwoordig zijn er ook thermostaten die zijn voor te programmeren. En er zijn de slimme thermostaten. Deze thermostaten zijn zelflerent en ontworpen om energie te besparen. Wil je een nieuwe thermostaat kopen, informeer dan goed of deze geschikt is voor je cv ketel.

Mocht je ondanks regelmatig periodiek onderhoud toch te maken krijgen met een storing, laat dan altijd de cv ketel repareren door een vakman.

In dit artikel over onderdelen van cv ketels, hebben wij geprobeerd om je een compleet beeld te geven van de onderdelen.