De trend van short lease begint steeds meer op te komen. Het blijkt dat de consument steeds minder waarde hecht aan het beheren van een auto, maar juist waarde hecht aan het gebruik ervan. Operational lease is de directe vertaling hiervan: men wil geen auto hebben, men wil er een gebruiken. Wil je goedkoop leasen, dan zijn de duurdere automodellen niet voor je weggelegd. Wil je echter goedkoop leasen, maar ben je vatbaar voor verkooppraatjes, dan rijdt je binnen de kortste keren een dure wagen. Door de introductie van operational lease is het aantal wagens dat in bruikleen wordt genomen enorm gestegen. Mensen hechter er dus geen waarde meer aan om zelf een auto te hebben. Als een auto voor twee jaar bij iemand voor de deur staat is het wel weer genoeg geweest. De short lease biedt hierin allerlei voordelen. Door het gebruik van short lease wordt iemand voor maximaal twee jaar van een auto voorzien en betaald zelf alleen nog de brandstof. Uiteraard staan hier maandelijkse vaste kosten tegenover, maar deze zijn relatief laag. Bij operational lease is de termijn korter en zijn de maandelijkse lasten wat hoger. Dat is dan ook de reden dat veel consumenten kiezen voor goedkoop leasen. Je kunt al goedkoop leasen voor drie tientjes per week.

Short lease is populair bij de bovenste laag van de bevolking

Opvallend is het feit dat operational lease vooral wordt gebruikt door gegoede burgers. Mensen die het net wat breder hebben dan Jan Modaal kiezen toch eerder voor deze vorm van leasen. Het goedkoop leasen van een wagen is meer iets voor de doorsnee burger, zo denkt deze bevolkingsgroep. Bijkomend effect hiervan is dat de bovenste laag van de bevolking steeds duurdere auto’s gaat rijden. Waar men bij short lease rekening mee moet houden is dat de minimale lease termijn twee jaar is. Dat wil de bovenste laag uit de bevolking nog wel eens vergeten, waardoor men uiteindelijk toch nog met hoge kosten heeft te kampen. Het geld moet toch immers ergens vandaan komen.