Vlamspuiten is een manier van materiaalbewerking waarbij met hitte wordt gewerkt. Door het te bewerken voorwerp aan hoge temperaturen bloot te stellen blijft de op te spuiten substantie beter plakken. Het gaat bij vlamspuiten dus om aanbrengen van een extra laag.

Dit in tegenstelling tot verspanen, waar het juist draait om het verwijderen van een laag. Bij verspanen gaat het om het verwijderen van een laag metaal. Hiervoor zijn speciale machines ontworpen. Verspanen is namelijk niet eenvoudig. Het vereist de benodigde kennis en er is zelfs een vakopleiding voor uit de grond gestampt. Dat terzijde, het gaat hier immers om het vlamspuiten van uw producten. Hebt u bij het wikkelen van een motor wel eens nagedacht over de mogelijkheid om deze een kleurtje te geven? In de meeste gevallen zijn motoren namelijk grijsgekleurd, maar hier kunt u uiteraard zelf een andere tint in aanbrengen. Nadat u uw motoren heeft laten wikkelen kunt u gaan nadenken over de gewenste kleur. Het is van belang dat de motoren eerst het wikkelen ondergaan, omdat er tijdens de verfprocedure met hoge temperaturen wordt gewerkt. Dit kan ervoor zorgen dat het binnenste gedeelte van de motor uitzet en de wikkel loslaat.`

Wanneer verspanen en vlamspuiten een optie zijn

Verspanen van een bepaald stuk metaal wordt pas interessant als er met zekerheid is te zeggen dat er geen andere optie meer mogelijk is. Bij deze bewerkingsvorm wordt namelijk een onomkeerbaar proces in gang gezet. In tegenstelling tot vlamspuiten, waarbij altijd nog weer afgebrand kan worden is dat bij het verwijderen van metaal niet het geval. Eenmaal weg, is en blijft ook weg. Als u uw motoren laat wikkelen moet u hier goed rekening mee houden. En dat is wat veel mensen nog wel eens willen vergeten. Het wikkelen van een motor is niet zomaar een klusje. Er gaat een relatief hoge investering mee gepaard en u bent uw motor voor meer dan een week kwijt. Toch zijn de resultaten verbluffend. Laat u door de monteur echter niets wijs maken. Die zijn immers alleen maar geïnteresseerd in een groot pak geld.