Tot na de tweede wereldoorlog was het nog een normaal gezicht, boeren gingen het land op met een tweespan paarden en een maaier erachter om het graan te maaien. Met de hand werd daarna het afgesneden gewas in schoven opgebonden en op het land gezet. Dorsen, de graankorrels van het stro scheiden, gebeurde op de boerderij. Soms nog met de hand, soms met een aparte dorsmachine. Tegenwoordig gaat het allemaal beduidend sneller en in 1 keer. Met een combine wordt gemaaid, gedorst en de schone graankorrels worden opgevangen in de op de combine aanwezige graantank. Op deze manier kan een flinke hoeveelheid graan in korte tijd worden geoogst.

Van het land naar de opslag

De combine is een combinatie (vandaar de naam) van een zwadmaaier en een dorsmachine. De eerste combines werden nog getrokken, tegenwoordig is het een zelfrijdende machine die bediend kan worden door 1 persoon. Graangewassen, graszaad en koolzaad worden geoogst met een combine. Voor de verschillende gewassen zijn verschillende maaivoorzetstukken nodig. De combine maait het gewas waarna het met een opvoerband in de dorstrommel terechtkomt. In de dorstrommel worden de zaadkorrels van de aren gescheiden. Alles komt daarna terecht op een combinatie van schudders en zeven, hier wordt het kaf van het koren gescheiden! Het kaf en het overgebleven stro worden weer op het land gebracht aan de achterkant van de machine. Sommige combines hebben een hakselaar om de restanten van het stro kleiner te maken. De zaden worden naar de tank van de combine getransporteerd. Moderne combines hebben een opslagtank van 10 tot 15 ton.

Flinke maaibreedte

Een combine is een indrukwekkende machine die een maaibreedte van 3 tot wel 22 meter kan hebben. De machine wordt vaak door loonwerkbedrijven verhuurd aan kleinere boeren in de oogsttijd. Het is alleen voor grote boeren rendabel om een combine aan te schaffen. Hoewel een getrokken combine wel een optie kan zijn voor boeren met een kleinere oogst. Een van de grootste leveranciers van combines is de Duitse firma Claas die al in 1953 een zelfrijdende maaidorser op de markt bracht.