Doorpersen is een boortechniek dat wordt gebruikt om leidingen en buizen onder de grond te leggen en dan met name onder wegen door. Voor die leidingen en buizen moeten gaten geboord worden en dat kan door middel van doorpersen. Door het hydraulisch doorpersen heeft de omgeving geen last van het boren en hoeven er geen wegen opengebroken te worden en kunnen leidingen gemakkelijk gelegd worden.

Hoe werkt het doorpersen

Het doorpersen is simpelweg gezegd; het boren in de grond door middel van een raketboor. Deze raketboor werkt met behulp van perslucht. Door de luchtdruk slaat de zuiger in de cilinder tegen het aambeeld voorin waardoor de zuiger op volle snelheid komt. Het is eigenlijk een soort zuiger in een stalen cilinder die zich al persend zich verticaal door de grond heen boort van a naar b. De raketboor wordt uitgezet in een persput en komt dan later in de ontvangstput uit. De achterkant van de persput moet uitgerust zijn met een grondmassief. Door het hydraulische doorpersen komen er zoveel krachten vrij dat deze opgevangen moeten worden. Eenmaal in de grond kan de raketboor niet meer van positie worden veranderd. Het boren of doorpersen gebeurt in één rechte lijn.

Maximale afmetingen bij doorpersen

Voordat de raketboor wordt geplaatst wordt eerst de grond weggegraven. De snijring voorin doet het boorwerk. Doorpersen kan tot ongeveer drie-en-een-halve diameter doorsnee. Het boorschild is iets groter dan de buis of leiding die gelegd moet worden. Er wordt een smeermiddel gebruikt bij het doorpersen om wrijving tussen de grond en de buis te verminderen. Er zijn twee soorten raketboren. De raketboor kan met behulp van impact ramming een gat boren en door middel van impact moling. Bij impact ramming wordt de buis door de raketboor naar voren geduwd en bij impact moling trekt de raketboor de buis achter zich aan. Het ligt aan de lengte van de te leggen buis of leiding voor welk type door-persen er kan worden gekozen. Een leiding van vijfentwintig tot dertig meter is geschikt voor impact moling en een leiding van veertig meter lang is geschikt voor impact ramming.