Op het moment van publicatie van dit stuk, zal het experiment met betrekking tot scholenbouw al in de afrondende fase zitten.  Voor een ieder die de afgelopen weken geen journaal heeft kunnen kijken en/of zich geen krant kan permitteren kan dit wellicht een interessant stuk tekst zijn.

Systeembouw is een term die technisch opgeleid personeel meteen wakker doet schrikken. De verwachting is dan ook dat de lezer van dit stuk technisch opgeleid is. Zo niet, dan is er geen man over boord. De introductie met betrekking tot systeembouw is uiteraard gebaseerd op een waarheidsgetrouw verhaal. Het verschil tussen deze term en bijvoorbeeld de prefab bouw is bij sommige mensen echter niet eens zo duidelijk. En dat is wat de schrijver van dit stuk enorm verbaasde. Hoe kan iemand die werkzaam is in de scholenbouw geen enkele kennis hebben van andere vormen van constructie? Het experiment waar in het begin van dit stuk naar werd verwezen had betrekking op een aantal factoren. Het bijzondere aan dit onderzoek is dat het wordt uitgevoerd door uitsluitend mannen. Vrouwen zijn omwille van verschillende argumenten niet uitgenodigd om mee te doen aan het bouwonderzoek. De prefab bouw, waarin veel geld wordt verdiend staat enigszins in het verkeerde daglicht. Bouwvakkers kunnen met hun twee rechter handen altijd aan de slag in de scholenbouw, maar dat hangt natuurlijk wel samen met de werkgelegenheid in die sector. Op het moment dat er geen scholen worden gebouwd, kunnen deze mensen nog uitwijken naar de systeembouw. Dat biedt kansen, maar ook valkuilen.

Hoe de prefab bouw een nieuwe hoek insloeg

Bouwvakkers en/of timmerlieden hebben in de meeste gevallen geen zorgen over de werkgelegenheid in de scholenbouw. Kinderen zullen namelijk altijd naar school moeten blijven gaan. Zolang er dus nog onderwijs gevraagd wordt, zal de noodzaak naar de systeembouw uit te wijken niet al te groot zijn. Uiteraard is het altijd een optie de mogelijkheden biedt aan een ieder die het standaard werk zat is en een nieuwe hoek in wil slaan.