Door het toenemend aantal kinderen is de vraag naar noodlokalen steeds groter.

Doordat scholen het aantal leerlingen niet meer kwijt kunnen in de beschikbare ruimte wordt er soms aan uitbreiding van het gebouw gedacht. Echter komt bij dergelijke uitbreiding een behoorlijke kostenpost bovenop het jaarbudget van de onderneming. Die investering kan niet altijd worden gehaald, waardoor noodlokalen een goede tweede optie zijn. Unitbouw is weliswaar een goedkope manier van bouwen, maar ook daarbij blijft de investering relatief hoog. Dan is er nog de optie tot installeren van een wmo unit, maar daar zitten uiteraard ook nadelen aan. Zo is een wmo unit niet altijd geschikt voor iedere locatie en kan er wrijving ontstaan. De meest voor de hand liggende optie is dus de unitbouw. Waar noodlokalen geen optie zijn doordat het management niet wil investeren in tijdelijke oplossingen kan dit goed passen. Unitbouw is relatief goedkoop en biedt kwalitatief hoogwaardige opties. Wel moet het management zich realiseren dat er een tijdsfactor ingebouwd dient te worden. In tegenstelling tot een wmo unit, die direct op de juiste plaats kan worden gezet, moet er bij het installeren van unitbouw rekening worden gehouden met lange wachttijden.

De wmo unit  en noodlokalen blijken verstandige investering

Directieleden zijn enthousiast over de installatie van een wmo unit, zo blijkt uit een onderzoek. In het geval van de noodzaak tot kiezen voor een bepaald aantal noodlokalen blijken directieleden hier wel muziek in te zien. De meeste mensen denken bij deze optie aan hoge investeringen en lange wachttijden, maar dat blijkt dus redelijk mee te vallen. Bovendien is de kwaliteit zo goed dat de investering direct wordt teruggewonnen in de lage stookkosten. De isolatie die gebruikt wordt in unitbouw is namelijk van de hoogste kwaliteit. En dat mag ook wel, want er is in de afgelopen jaren heel wat commotie geweest over steenwol en/of glaswol. Dat zou niet voldoen aan de strenge gezondheidseisen en zou van invloed kunnen zijn op het gedrag van leerlingen. Het tegendeel is inmiddels bewezen, maar leuk blijft het niet.