Al geruime tijd is prefab bouw een veel gehoorde term in de Nederlandse bouwwereld. Toch heeft prefab bouw onterecht een negatieve ondertoon gekregen: bij prefab denken mensen vaak aan saaie, goedkope materialen waarmee gebouwen gemaakt worden die van mindere kwaliteit zijn. De huidige manier van bouwen laat zien dat dit geheel onterecht is, en dat zelfs scholenbouw kan profiteren van deze systeembouw.

Prefab bouw, ook wel bekend onder de naam systeembouw, is de ideale manier om snel een goedkoop een permanente, semipermanente of tijdelijke bebouwing neer te zetten. Door het gebruik van kant en klare materialen kan er namelijk snel een gebouw gemaakt worden dat aan alle eisen voldoet, maar dat ook snel weer kan worden afgebroken of aangepast als deze niet langer nodig is.

In de huidige tijd is dit bijvoorbeeld voor de scholenbouw een zeer goede oplossing. Veel schoolgebouwen zijn namelijk niet alleen aan vervanging toe, maar omdat het aantal leerlingen op een school sterk fluctueert hebben scholen behoefte aan een flexibele manier van bouwen. Met systeembouw is dit mogelijk.

Een voorbeeld van effectieve systeembouw: in een nieuwbouwwijk is een lagere school nodig. Maar omdat de wijk niet erg snel groeit – nieuwbouw ligt in de huidige economie nagenoeg stil – heeft de schoolleiding geen goed zicht op het aantal benodigde lokalen. Binnen de scholenbouw is dit een bekend probleem.

Prefab bouw

Prefab bouw zorgt voor rust op scholen

Omdat het aantal benodigde lokalen snel kan veranderen is scholenbouw op de traditionele manier een groot risico. De kans bestaat namelijk dat er snel nieuwe lokalen moeten worden toegevoegd of dat er in eerste instantie teveel lokalen zijn gebouwd.

Bij systeembouw is dit geen probleem: er wordt namelijk gebruik gemaakt van oplossingen die snel aan te passen zijn aan de vraag van de tijd. Moeten er bijvoorbeeld extra lokalen, aan het bestaande schoolgebouw geplaatst worden, dan kan dit binnen afzienbare tijd. Zijn er lokalen teveel en wil het schoolbestuur deze niet hoeven te onderhouden? Dan kunnen er ook snel lokalen worden afgebroken en opgeslagen.

Met deze manier van bouwen is scholenbouw niet langer een risicovolle business, maar kan er snel ingespeeld worden op de vraag van de opdrachtgever. Daarnaast zijn de gebruikte materialen niet van ondergeschikte kwaliteit in vergelijking met reguliere bouw. Daarom heeft het nieuwe bouwen alles in zich om de standaard te worden.