WMO staat voor de wet maatschappelijke ondersteuning. Een WMO unit wil zeggen, dat het om een woning of ruimte gaat, die geschikt is voor mensen die maatschappelijke ondersteuning verkrijgen. Een voorbeeld van deze mensen zijn bijvoorbeeld lichamelijk gehandicapte mensen. Deze mensen hebben andere voorzieningen en benodigdheden nodig, dan iemand waar lichamelijk niets aan mankeert.

Binnen de unitbouw worden zorgunits gebouwd, die voldoen aan aanpassingen en speciale voorzieningen speciaal voor deze doelgroep. Met een aangepaste WMO unit wordt de zorg, die de maatschappelijke ondersteuning biedt, ondersteund in zijn of haar werkzaamheden. De bewoner zelf, in dit geval de lichamelijke gehandicapte, wordt ook voorzien van specifieke benodigdheden en voorzieningen. Een voorbeeld van een WMO unit is een extra ruime badkamer, waarin iemand vanuit een rolstoel of lift kan worden verzorgd. Een WMO unit die geestelijk gehandicapten positieve en kalmerende prikkels kan geven is een snoezelruimte. Binnen de unitbouw wordt er dus niet meer alleen maar standaard units geleverd. Ze zijn uitgebreid en tegenwoordig kijken ze vanuit de unitbouw naar de bredere en grotere markt. Naast de grote vraag naar zorg en naar grote aandacht voor welzijn en arbeidsomstandigheden is er aandacht gekomen voor de behoefte naar een WMO unit. Erg blij zijn ze met de ontwikkeling dat unitbouw ook een WMO unit kan leveren. Een nieuw proces is dat unitbouw tegenwoordig gebruik maakt van een nieuwe methode, het zogenoemde design and build model. In de onderstaande tekst staat er beschreven, wat hieronder wordt verstaan.

Unitbouw maakt gebruik van design and build

Vertaald vanuit het Engels staat het woord design voor ontwerp en het woord build voor bouwen. Design and build staat dus voor ontwerpen en bouwen.

Design and build is een geïntegreerde bouworganisatievorm. De opdrachtgever heeft de taken aan één marktpartij uitbesteed. De taken zijn het ontwerpen en het uitvoeren van de bouw van design and build. De klant draagt ideeën aan over de producent, de installatie, de constructie en het ontwerp. Er wordt een procesmanager aangewezen, die de input van de vormgever in overeenstemming brengt, met het proces die de unitbouw een geheel zal maken. Er wordt bij design and build niet langer gewerkt met een ontwerper aan de ene kant en een aannemer aan de andere kant. Vanuit een eenzijdige benadering kan deze, de wensen van de klant nauw nastreven. Het voordeel hiervan is dat hierdoor risico’s worden verminderd en dat de kosten (in zijn totaliteit) lager uit zullen vallen.