Het bestuursrecht geeft overheidsinstanties wet- en regelgeving waaraan zij moeten voldoen. De wet- en regelgeving voor bestuursorganen bestaat doordat het in de Grondwet is vastgelegd dat een dergelijke wet moet bestaan. Het beeld van een wetteloze overheid is natuurlijk angstaanjagend. Door het recht voor overheidsinstanties wordt niet alleen intern geregeld hoe overheden met zaken om moeten gaan maar weten publieke partijen ook hoe de overheid moet reageren, wat weer meer zekerheid geeft. De belangrijkste wetten hieromtrent zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht of afgekort de Awb. Wat kunnen publieke partijen met deze informatie?

Duidelijkheid over afspraken

Een groot deel van de Awb gaat over het communiceren van overheidsinstanties naar derden. Ook wordt vastgelegd hoe besluiten moeten worden gemaakt en hoe besluiten bekendgemaakt moeten worden. Hoewel deze wet geldt voor overheden; zogenaamde privaatrechtelijke partijen; is deze wet vooral handig voor publieke partijen. Zo wordt er vastgelegd dat overheden vergelijkbare besluit op een zelfde manier moeten aanpakken, dat ze op een bepaalde manier moeten communiceren over besluiten en wordt er duidelijk vastgelegd voor welk besluit welke deadlines en regels gelden. Als particulier is dit een goede geruststelling; men weet dat op een juiste manier gehandeld moet worden.

Een wijd scala aan facetten

Ons land wordt niet door één persoon bestuurt. In tegendeel; het Nederlandse bestuursorgaan is complex met diverse lagen en dependances voor elk facet van de rechtsspraak. Vaak wordt dan ook de Awb gezien als een onmogelijke wet. Hoe kunnen al die facetten van de rechtspraak worden vastgelegd in één boek? De Awb wil dit gelukkig niet nastreven. De Awb stelt de belangrijkste wetten vast die breed toepasbaar zijn in het Nederlandse bestuurslandschap. Specifiekere wetten worden in die boeken geregeld waar ze thuis horen met de Awb als geldende norm daarboven. Zo blijft alles mooi overzichtelijk.

Advies

Heeft u vraagstukken omtrent het bestuursrecht? Dan is het inwinnen van juridisch advies geen overbodige luxe.