In de rechtspraktijk van advocaat Enschede blijkt het regelmatig: rechtsgebieden waar iedereen hoopt nooit mee te maken te krijgen worden toch vaak gebruikt. Het faillissementsrecht is daar een goed voorbeeld van, terwijl het ondernemingsrecht in veel gevallen ook niet uit plezier wordt gezocht. Toch is het belangrijk dat u zich, als u deze rechtsgebieden wilt aanspreken, goed laat begeleiden en advocaat Enschede is daarvoor de beste optie.

faillissementsrecht

Advocaat Enschede heeft zich namelijk gespecialiseerd in het faillissementsrecht. Dit betekent dat als u te maken krijgt met een klant die niet langer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen en u ook niet op een andere manier kan overtuigen van het nakomen van afspraken, u in ieder geval niet zonder slag of stoot met lege handen hoeft te blijven staan.

Maar het faillissementsrecht kan ook handig zijn in het geval u zelf niet langer aan uw verplichtingen kunt voldoen. In zo’n geval is het belangrijk om te weten welke eisen uw schuldeisers aan u kunnen stellen en welke volgens de Nederlandse wet niet redelijk zijn. En het zijn deze regels waarin advocaat Enschede zich helemaal thuis voelt.

Het faillissementsrecht raakt meerdere rechtsgebieden

In veel gevallen blijken faillissementen te worden aangevraagd voor bedrijven of ondernemingen. In sommige gevallen is de directeur van zo’n onderneming persoonlijk aansprakelijk voor de betalingen, in andere gevallen blijft deze persoon buiten schot. Dit heeft alles te maken met de rechtspersoon van waaruit een bedrijf zijn werkzaamheden verricht. De regels rondom deze rechtspersonen zijn vastgelegd in het Nederlandse ondernemingsrecht.

Advocaat Enschede kan u wat betreft het ondernemingsrecht dan ook adviseren over te kiezen rechtspersonen. Zo weet u altijd zeker dat u een bedrijf heeft waarmee u bijvoorbeeld makkelijk contacten legt in het buitenland, maar tegelijk niet het risico loopt uw huis kwijt te raken als uw bedrijf op de fles gaat. Omdat deze zaken van levensbelang zijn, kan het ondernemingsrecht dat ook zijn.

Tot slot kan het ondernemingsrecht van pas komen als u een faillissement over een ander persoon of bedrijf wilt aanvragen. In al deze gevallen kan dit advocatenkantoor u het beste informeren. Neem dus gerust contact op met een juridische vraag.