Nederlandse ondernemingen die investeren in Duitsland en Duitse ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn krijgen te maken met de verschillen in Nederlands en Duits recht. Waar moet u op letten?

Duits recht

De uitkomst van een juridisch vraagstuk binnen het Duitse recht geeft op veel van deze vragen uiteindelijk dezelfde antwoorden als de uitkomsten binnen het Nederlandse recht. De juridische weg naar de uitkomst is meestal anders door de Duitse juridische sytematiek. Tussen het Nederlandse en het Duitse recht bestaan veel verschillen in systematiek. Hieronder volgen er een aantal.

Arbeidsrecht

Nederland kent een duaal ontslagstelsel. Duitsland heeft dit niet. Een duaal stelsel betekent dat het ontslaan van een werknemer uitgevoerd kan worden via opzegging van de arbeidsovereenkomst (de werkgever moet hiervoor wel toestemming hebben van het UWV), als via ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. In Duitsland werkt dit anders. Duitsland kent namelijk geen duaal ontslagstelsel. In Duitsland is het beëindigen van een arbeidsovereenkomst eenzijdige schriftelijke rechtshandeling die zowel door de werkgever als ook de werknemer kan worden gedaan.

Bouwrecht

Nederlandse bedrijven uit de bouwsector, schildersector, en de installatiesector die werkzaamheden in Duitsland verrichten, krijgen vaak te maken met vele afwijkende regels.

Duitsland kent o.a. een Baugesetzbuch en dit wetboek is tevens de belangrijkste op het gebied van bouwplanning. De bepalingen in het Baugesetzbuch zijn van grote invloed op de vorm, structuur en ontwikkeling van de Duitse steden en de Duitse gemeenten. Laat u dus vooraf goed informeren voordat u zich in Duitsland met uw bedrijf gaat vestigen.

Contractenrecht

Veel Nederlandse ondernemingen hebben regelmatig contact met andere Duitse ondernemingen of Duitse instanties. Er op vertrouwen dat een mondelinge afspraak wel wordt nagekomen is in deze tijd geen goede basis om zaken te doen in het buitenland. Het laten opstellen van een goede overeenkomst is dus een must. Meestal is op dergelijke overeenkomsten tussen Duitse en Nederlandse bedrijven het Duitse recht van toepassing. Deze contracten worden dan vaak in de Duitse taal opgesteld. Win dus vooraf juridisch advies in.

Vennootschapsrecht

Bent u van plan om een Duitse BV, een zogenaamde GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) in Duitsland op te richten? Voor het oprichten van een GmbH heeft u een adres in Duitsland nodig. Daarnaast moeten er vervolgens statuten, zoals in Nederland, worden opgesteld door een Duitse notaris.

Het minimum aandelen kapitaal voor een GmbH is 25.000 euro en minimaal de heflt moet vooraf ook daadwerkelijk worden gestort.

Na het ondertekenen van de oprichtingsakte en het ter beschikking stellen van het “Stammkapital” meldt de notaris de GmbH aan bij het Duitse handelsregister. De oprichting van een GmbH neemt ongeveer twee tot drie weken in beslag.

Een andere mogelijkheid is om een mini-GmbH (Unternehmensgesellschaft mit beschränkter Haftung) op te richten. Bij deze rechtsvorm is het minimaal vereiste gestorte aandelenkapitaal 1 euro. Bij deze rechtsvorm moet ieder jaar 25 procent van de winst te worden gereserveerd om kapitaal op te bouwen. Zodra de mini GmbH 25.000 euro kapitaal heeft, wordt de UG automatisch omgezet in een normale Duitse GmbH.

Conclusie en oplossing

Door de vele verschillen in recht, is het ten zeerste aan te bevelen om voorafgaand aan het zakendoen met Duitsland, juridisch advies in te winnen, zodat u weet waar u aan toe bent. Voor juridisch advies over Duits recht, kunt u terecht bij een Duitse advocaat in Nederland, die perfect Nederlands spreekt.