Ondernemers die een beroep doen op het faillissementsrecht weten vaak niet genoeg van de reguliere procedure. Dat is gebleken uit een wetenschappelijk onderzoek naar de gang van zake bij een faillissement. Omdat ondernemers in de meeste gevallen geen ervaring hebben met deze vorm van rechtelijke bijstand blijkt hun kennisniveau onder pijl. Het is uiteraard begrijpelijk dat een ondernemer hier niet zo veel van weet als van bijvoorbeeld het ondernemingsrecht, maar toch is het niet onbelangrijk. Iedere ondernemer heeft bij de start van zijn bedrijf informatie opgedaan over het ondernemersrecht. Je wilt als ondernemer immers weten waar je aan toe bent en welke rechten en plichten je hebt.

Het insolventierecht wordt dan ook meestal wel even doorgelezen, maar dat is bijzaak. Als startende ondernemer ga je ervan uit dat je bedrijf een groot succes wordt. Je bent nog enthousiast en ziet niet in waarom je het faillissementsrecht zou moeten raadplegen. Wie gaat er nou immers uit van de donkere kant van de medaille? Het is heel terecht dat ondernemers wel even naar het insolventierecht kijken, maar niet volledig overbodig. Bij het aanvragen van een krediet bij een bank zal ook altijd naar de kennis van het insolventierecht worden gevraagd. De bank wil in dat geval niets anders doen dan risico’s inschatten.

Het ondernemingsrecht is populair

Startende ondernemers verdiepen zich meestal meteen in het ondernemingsrecht. Ze vinden het prettig om te weten waar ze aan toe zijn en wat ze van de overheid mogen verwachten. Zonder kennis van het ondernemingsrecht is het starten van een onderneming echter ook niet mogelijk. Bij inschrijven bij de Kamer van Koophandel worden namelijk direct een paar kritische vragen gesteld. Deze vragen kunnen trouwens ook over het insolventierecht gaan. Bijna nooit worden er in dit gesprek vragen over het faillissementsrecht gesteld, maar uitzonderingen kunnen voorkomen. U doet er dus zeer zeker verstandig aan om het faillissementsrecht te bestuderen. Kennis is namelijk macht. En macht kan in de meeste gevallen direct worden vertaald naar omzet. En waar omzet wordt gegenereerd biedt het insolventierecht ten tijde van problemen een perfecte uitkomst.