Iedereen kent de meest toegepaste vorm van beveiligd glas, namelijk dat gerimpelde glas met een ijzerdraadje er doorheen. Ook iedereen weet dat dit glas beresterk is en dus haast niet kapot is te krijgen. De grote mate van veiligheid hierbij zit hem in het gebruik van verschillende draadproducten. Door tijdens de vervaardiging van het glas een aantal draadproducten te verwerken kan een enorm stevige constructie worden bereikt. De meest voorkomende versie is uiteraard ijzer, maar ook staal en aluminium kunnen hiervoor worden gebruikt. Er zijn in de beveiligingsindustrie meerdere gebieden waarop draadproducten worden toegepast. Naast de hierboven beschreven toepassing wordt er ook in hout- en metaalconstructies mee gewerkt. Dit heeft te maken met de grote winst in kracht die hiermee behaald wordt. Een constructie die verstevigd is met draadproducten kan een krachtbestendigheid tot 35 keer behalen. En dat maakt dat deze toepassing steeds meer kan worden gevonden in de wereld van de beveiliging.

Welke draadproducten er allemaal beschikbaar zijn

De mate waarin deze constructie wordt toegepast is uiteraard sterk afhankelijk van het budget dat ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren die meespelen. Zo moet in het ontwikkelingsstadium al bekend zijn welke draadproducten gebruikt mogen worden. Ook moet bekend zijn wat de krachtbestendigheid van de constructie is en in welk materiaal de draadproducten worden verwerkt. Hout heeft immers andere producteigenschappen dan staal. Op het moment dat alle bovengenoemde factoren bekend zijn, kan het productieproces beginnen. Het invlechten van de gekozen draadproducten is een tijdrovend proces. Nadat verschillende manieren zijn bedacht om het invlechten te versnellen is gebleken dat de meest optimale wijze toch echt gewoon met de hand is. En dat maakt ook juist dat het zo’n tijdrovend gedeelte is. De draadproducten worden met de hand ingevlochten waarna de afwerking marginaal geschiedt. Hoe meer vlechten per vierkante meter, hoe sterker de constructie. Op plaatsen waar hoge krachten dienen te worden overwonnen is deze toepassing dus een ideale uitkomst.