Machines worden tegenwoordig zodanig gebouwd, dat er steeds meer kans is op een storing ergens in het systeem. Steeds meer wordt er computer aangestuurd. Een automonteur van 50 jaar terug zal niet meer weten, wat hij moet doen aan autoproblemen zonder bekend te zijn met computers. Voordat elektromotoren kunnen worden gerepareerd, moet er natuurlijk eerst bekend zijn, waar het probleem ligt in de elektromotoren. Er is kennis nodig over de verschillende elektrische- en mechanische technieken die verwerkt zijn in de elektromotoren.

Het uitzoeken van de bron van het probleem binnen de elektromotoren, noemt men elektromotoren revisie. Met elektromotoren revisie worden elektromotoren nagekeken, herzien en indien mogelijk ook hersteld of vervangen.

Bij het starten van motoren revisie worden de onderdelen van elektromotoren vet- en olievrij gemaakt en worden alle vormen van aanslag verwijderd. Na het schoonmaken worden onderdelen geanalyseerd op mogelijke bronnen van problemen, binnen het proces van elektromotoren revisie. De aangetaste onderdelen van de elektromotoren worden gedemonteerd en eventueel kunnen ze zodanig bij worden gewerkt, dat ze weer te herplaatsen zijn voor nieuw gebruik. Wanneer dit niet meer mogelijk is, worden de beschadigde onderdelen van de elektromotoren vervangen.

Elektromotoren revisie is een proces, waarbij er nagekeken wordt middels analyse waar problemen zich voortdoen. Een oorzaak van een ontstaan probleem kan bijvoorbeeld zijn, dat er zich slijtage op de rotor heeft plaats gevonden. Tevens kan overtollig stof binnen de elektromotoren problemen veroorzaken. Mogelijke oorzaken worden op een rij gezet en de onderdelen worden zodanig bewerkt of vervangen, dat de elektromotoren na revisie weer zonder problemen verder kunnen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat assen machinaal worden bewerkt door deze machinaal te lassen.

Een startmotor kan ook revisie ondergaan. Een startmotor is een elektromotor die de functie heeft om een verbrandingsmotor te starten. Het helpt een auto het starten te vergemakkelijken. Een startmotor is een elektrische motor die gekoppeld is aan een dynamo en accu. Bij het starten wordt de tandwiel op de startmotor op de starterskrans gedrukt. De startmotor gaat draaien en de starterkrans, bevestigd op het vliegwiel, draait mee. Wanneer dit gebeurt gaat de motor draaien en slaat de auto aan.

In de startmotor zitten verschillende onderdelen die schoon dienen te worden gemaakt, waar schade kan zijn ontstaan door slijtage. De startmotor hoeft niet in z’n geheel te worden vervangen, revisie kan dan een minder ingrijpende uitkomst zijn.

Elektromotoren revisie of wikkelen van elektromotoren

Het proces van revisie van elektromotoren is nu bekend. Maar nu rest nog de vraag, wanneer de keuze wordt gemaakt om elektromotoren te wikkelen. Eigenlijk is revisie een standaard proces, voordat het wikkelen wordt uitgevoerd. Wikkelen is namelijk vaak gebonden aan de andere processen in de motor, die gerepareerd dienen te worden. Wikkelen kunt u zien als een proces van reparatie. Het wikkelen moet de motor beschermen tegen hitte, het heeft een beveiligende functie. Wanneer deze een verbrandingsplek heeft, dient de gehele wikkeling te worden vervangen.

Bij het wikkelen van elektromotoren wordt gebruik gemaakt van draad en isolerende materialen, die geschikt zijn om hoge temperaturen te doorstaan. De elektromotoren worden geïmpregneerd ter bescherming tegen vocht. Maar tevens om de elektromotoren minder kwetsbaar te maken voor de krachten en trillingen die vanuit de wikkeling voortkomen. Wanneer er mechanische schade aan een elektromotor bij revisie is geconstateerd, kan ook de wikkeling zijn beschadigd. Dit komt voor bij bijvoorbeeld extreem hoge temperaturen.