Faillissementsrecht

In een periode van financiële crisis hoort men de term faillissementsrecht regelmatig in het nieuws en leest men erover in de krant. Een crisis betekent immers: een probleem. En probleemsituaties zijn onderwerpen waarover de pers met grote belangstelling bericht. Dat het faillissementsrecht van toepassing is op een bedrijf dat verkeerd op het randje van (of er al over heen is) faillissement is geen vreemd gegeven. Maar in welke mate houdt de pers rekening met de rechten en plichten zoals die in het faillissementsrecht zijn gedefinieerd? Zijn er überhaupt richtlijnen voor de pers als het gaat om het berichten over organisaties die een beroep doen op het faillissementsrecht? Vaak genoeg worden organisaties in probleemsituaties door de pers beschreven als falende bedrijven met gebrek aan leiderschap en/of sturing van bovenaf. Maar is dit wel rechtsvaardig? Een organisatie doet immers niet voor niets een beroep op het faillissementsrecht. Wellicht zou er eens na moeten worden gedacht over in welke mate in het faillissementsrecht beschreven wordt welke rol de pers kan en mag spelen. Organisaties die verkeren op het randje van faillissement zullen er immers alles aan willen doen om dit de goede kant op te laten kantelen met als toekomstperspectief weer een gezonde organisatie. Wellicht geeft de pers in dit soort situaties aanzet tot het kantelen naar de verkeerde kant. In het faillissementsrecht staan allerlei rechten en plichten waarop een organisatie beroep kan doen en waaraan het moet voldoen.

Verschillende situaties in het faillissementsrecht

Situaties waarin een bedrijf of organisatie beroep moet doen op het faillissementsrecht zijn meestal complex en/of veelomvattend. Daarom kan een dergelijk bedrijf of organisatie beroep doen op een bedrijf dat gespecialiseerd is het faillissementsrecht. Op deze manier worden geen onnodige fouten gemaakt, worden zaken niet over het hoofd gezien en wordt de pers op legitieme wijze op afstand gehouden. Het faillissementsrecht is een landelijk vastgestelde rechtsvorm waarop in principe ieder bedrijf of organisatie beroep kan doen in geval van probleemsituaties. En wat betreft de pers: die vinden toch wel weer een interessant probleem, elders in de economie.