Ondernemers in zwaar weer kunnen een beroep doen op het faillissementsrecht en op die manier zo gunstig mogelijk uit de problemen komen.

In ieder geval is het natuurlijk zo dat een ondernemer die een faillissement moet aanvragen in de problemen zit. Meestal gaat het hierbij om financiële problemen, maar het kan ook andere zaken betreffen. Zo is het insolventierecht een vorm van bijstand waarbij volledig op het financiële plaatje wordt gefocust. Doet een ondernemer een beroep op het insolventierecht, dan is met zekerheid te zeggen dat de financiële situatie van de onderneming niet toereikend meer is. Doet de ondernemer echter een beroep op het ondernemingsrecht, dan is een andere verklaring ook nog mogelijk. Wie het ondernemingsrecht raadpleegt kan verstrengeld zitten in situaties met leveranciers of klanten. Het hoeft in dat geval niet altijd om geld te gaan. Hierbij kan bijvoorbeeld ook worden gedacht aan leveringsvoorwaarden of tijdsafspraken. In ieder geval in het duidelijk dat het faillissementsrecht een grote ontwikkeling doormaakt. Door de verschillende Europese afspraken op het gebied van ondernemen is het faillissementsrecht aan vernieuwing toe. Onder andere door toezicht te kunnen houden op het criminele circuit zijn onlangs een aantal maatregelen ingebouwd.

Insolventierecht blijft hetzelfde

Ondanks de veranderingen blijft de regelgeving rondom het insolventierecht hetzelfde. De Europese commissie heeft besloten dat deze rechtsvorm voldoende stabiel is om niet te hoeven te veranderen. Hieruit blijkt dat de focus volledig bij het faillissementsrecht zal liggen en ondernemers niet hoeven te vrezen voor onverwachte veranderingen. Waar het ondernemingsrecht zal worden aangepast is nog niet besproken. Wel is duidelijk gemaakt dat het ondernemingsrecht goed onder de loep zal worden gehouden. Zonder veranderingen in het insolventierecht is het haast niet te doen om ook bovengenoemde rechtsvorm onaangepast te laten. Het is na alle commotie vanuit de Europese commissie dus zeer aannemelijk dat ook het ondernemersrecht op het punt staat te veranderen. De veranderingen zullen in dat geval echter wel subtiel zijn.