We worden in Nederland steeds ouder met zijn allen. Hierdoor ontstaan er ook steeds meer ziekten die verband hebben met ouderdom. Een voorbeeld van zo’n ziekte is osteoporose ofwel botontkalking.

In de westerse landen is osteoporose een sterk toenemend ziektebeeld, vooral voorkomend bij vrouwen. Vooral een mineralentekort en een slechte  botmatrix kunnen gezamenlijk leiden tot osteoporose. Na een langdurig calcium tekort ontstaat er niet alleen botontkalking maar kan er zelfs verweking van het bot ontstaan. Dit wordt ook wel osteomalacie genoemd. Deze ziektebeelden mogen niet met elkaar verward worden.

De verhoogde kans op osteoporose

Klachten over osteoporose zijn zorgwekkend. Er zijn verschillende gevolgen te noemen die een oorzakelijk verband hebben met een calcium tekort. Je hebt een verhoogd risico op botontkalking als je boven de 50 jaar bent. Als je ook vaak in bed ligt, een laag gewicht hebt, voor langere periode een hogere dosis prednison hebt gebruikt, je reuma hebt gehad, botontkalking vaker in de familie voorkomt of één van je ouders een heupbreuk heeft gehad. Met een combinatie van deze klachten heb je dus een verhoogde kans op osteoporose. Er zijn verschillende klachten over osteoporose. Die zullen hieronder genoemd worden.

Klachten over osteoporose

Een eerste klacht die genoemd kan worden is een grotere kans op botbreuken. Vaak kan een kleine val al aanleiding zijn voor een botbreuk. Het is dan meestal de pols of de heup die het begeeft. Dit is een duidelijke klacht van botontkalking. Deze botbreuken komen het vaakst voor bij vrouwen vanaf 50 of 60 jaar.
Een tweede gevolg is het kleiner en krommer worden. Doordat de wervels inzakken met als gevolg dat je kleiner wordt. Als er meerdere wervels zijn ingezakt dat wordt de rug meestal krommer. Dit kan een pijnlijk proces zijn en veel mensen houden hier chronische rugpijn aan over. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die bijna geen pijn hebben maar alleen merken dat ze kleiner en krommer worden.
Een derde klacht die te zien is, is dat de wervelkolom erg krom is geworden en organen daar last van hebben. Zo kan je moeilijk meer ademen en hebben longen iets minder ruimte achter de ribben. Ook zal je dan met je hoofd meer naar voren gaan lopen en zal de maag meer uitzakken waardoor er een bollere buik ontstaat. Ook kun je last krijgen van zakkende nieren.
Een vierde klacht over osteoporose is evenwichtsverlies. Ook dit is te wijden aan het kleiner en krommer worden en de verzakkende wervel kolom. Hierdoor wordt de balans verstoord en kun je krom gaan lopen. De lichaamshouding veranderd.

Deze klachten over osteoporose kunnen aanleiding zijn voor een doktersbezoek. Het kan dan zijn dat je een calcium tekort hebt. Een gevarieerde voeding en genoeg vitamine D en calcium kunnen dit voorkomen.