Op het moment als een familielid komt te overlijden, dan staat de wereld even stil. U wilt zich niet bezighouden met andere zaken dan uw verdriet te verwerken. Toch zouden er een aantal belangrijke punten geregeld moeten worden, bij het overlijden van uw geliefde.

Het overlijden laten vaststellen

Een arts moet na het overlijden de dood vaststellen. Als dit thuis gebeurt, wordt dit gedaan door de huisarts. In het ziekenhuis wordt dit gedaan door de behandelende arts. De arts geeft een schriftelijke verklaring af die u als nabestaande later nodig heeft om een uitvaart te kunnen regelen.

Uitvaartondernemer bellen

Het is belangrijk om te weten of de overledene een uitvaartverzekering heeft. Als de overledene diegene dat heeft, dan is meestal wel bekend welke uitvaartondernemer hierbij betrokken moet worden. Is dit niet geregeld? Dan kunt u zelf kiezen welke uitvaartondernemer u wilt betrekken bij de begrafenis.

Het overlijden aangeven

De uitvaartondernemer of het familielid geeft vervolgens aan de burgerlijke stand door, dat de betreffende persoon is overleden. Deze heeft de schriftelijke verklaring en identiteitsbewijs nodig van de overledene. De burgerlijke stand verstrekt vervolgens de akte van overlijden. Dit is een uittreksel van de overlijdensregister. Vervolgens geeft de burgerlijke stand het weer door aan belangrijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst, het UWV en de grote pensioenfondsen.

Instanties informeren

Als erfgenamen moet u zelf alle financiële instellingen op de hoogte brengen van het overleden van uw naaste. Denk hierbij aan creditcardmaatschappijen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Maar ook alle instanties waar de overledene een relatie mee had moeten een bericht ontvangen van het overlijden. Een handige manier is om een overlijdenskaart te sturen met daarin de polis- of administratienummer.

Een uitvaart in goede banen lijden

Wilt u ook zo min mogelijk denken aan alle rompslomp dat geregeld moet worden bij een overlijden? Dan bent u bij Meersorgh uitvaartzorg in goede handen. Meersorgh uitvaartzorg weet dat het voor u een emotioneel proces is en helpt u daarbij de zorg uit handen te nemen. De medewerkers van Meersorgh geven u graag persoonlijk advies en helpen u en uw familie mee in deze moeilijke tijden. Zij verzorgen uw begrafenis van A tot Z, en verzorgen een uitvaart dat past bij uw wensen.