Ziekenhuizen krijgen dagelijks te maken met schrijnende gevallen. Mensen die niet meer willen leven of waarbij het geen zin meer heeft om ze te reanimeren. Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht speelt hier op in door met paarse polsbandjes te gaan werken. Per 1 september betekenen deze bandjes dat een patiënt niet meer gereanimeerd hoeft te worden.

Iedere patiënt zou een weloverwogen beslissing mogen nemen over reanimatie. Met behulp van de polsbandjes heeft het ziekenhuis de zekerheid dat de zieke er goed over na heeft gedacht. Overigens is deze methode al ruimschoots getest want in 2012 werd er een proef gedaan op twee afdelingen. Toen werd er gewerkt met een rood bandje.

Kritiek van verpleegkundigen

Relevant blog, Nursing.nl, schreef toen over de proef en dat leverde veel kritiek op van andere verpleegkundigen. Er werd toen gesuggereerd dat patiënten en familie / vrienden de bandjes beschamend zouden vinden. ASZ deed hier onderzoek naar en kwam tot de conclusie dat de kritiek onterecht was. Er zou nauwelijks bezwaar zijn tegen het dragen van dit polsbandje.

Daarnaast werd aangenomen dat patiënten liever niet over reanimatie nadachten. De proef maakte echter duidelijk mensen juist zeer bereid zijn om deze kwestie met naasten te bespreken. Mochten zij niet meer gereanimeerd willen worden, vinden ze het juist fijn dat het personeel hiervan op de hoogte is. Daarnaast houden verplegers van regelmatig en een eenduidige methode.

Vanaf september wordt er gevraagd aan patiënten of zij gereanimeerd willen worden indien er een hartstilstand plaatsvindt. Mensen die dit niet willen, ontvangen een paars polsbandje. Wel wordt duidelijk op de nadelen gewezen.